Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Nihai Değerlendirme Sonucu
16.11.2022

Atılım Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Sonucu

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrosu için başvuran adaylar için 11.11.2022, Cuma günü Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi 115RB Numaralı Salonda 10.30-12.30 saatlerini kapsayan süreçte uygulanan yazılı sınav sonuçlarına göre son değerlendirme yapılmış olup BÜ****N ÇE***İ isimli aday asil aday olarak ilan edilen kadroya atanmaya hak kazanmıştır. ÇA**I EK***İ isimli aday ise yedek aday olarak belirlenmiştir.

Sıra No 

ADI SOYADI 

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI 

 

TOPLAM

 

 

   DURUM

ALES (%30)

YABANCI DİL (%10)

MEZUNİYET (%30)

GİRİŞ SINAVI (%30)

NOTU 

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

1

BÜ****N Ç****İ

70,65957

21,197871

72,5

7,25

96,5

28,95

68

20,4

77,797871

KAZANDI
(ASİL)

2

ÇA**I E****İ

76,65213

22,995639

77,5

7,75

90,66

27,198

60

18

75,943639

KAZANDI
(YEDEK)

3

BE****E S*** K*****A

75,60563

22,681689

71,25

7,125

70,36

21,108

67

20,1

71,014689

KAZANAMADI

4

HA**E D**** Y******I

70,93000

21,279

78,75

7,875

81,8

24,54

48

14,4

68,094

KAZANAMADI