Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonucu
03.10.2023

Atılım Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonucu

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü'nde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrosu için başvuran adaylar ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına girmeye hak kazanmıştır.

Sınav tarihleri: 5 Ekim 2023

Yazılı Sınav Saati: 10:00

Yazılı Sınav Yeri: İşletme Fakültesi, 228 Nolu Seminer Odası

 

Sıra

Ad-Soyad

Ales (%60)

Yabancı Dil (%40)

Toplam

Sonuç

 

Notu

Ağırlığı

Notu

Ağırlığı

 

1

M**T K*******R

79,08652

47,451912

78,750

31,5

78,951912

Sınava girmeye hak kazanmıştır

 

* 14 Eylül 2023 tarih 32309 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Araştırma Görevlisi Alım ilanına 1 aday başvurmuştur.