Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Sonucu
10.10.2023

Atılım Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Sonucu

 

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrosu için 05.10.2023 Perşembe günü Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi 228 Numaralı Seminer Odasında 10.00-11.00 saatlerini kapsayan süreçte yazılı sınav gerçekleştirilmiştir. Nihai değerlendirme yapılmış olup, M**T K*******R isimli aday asil aday olarak ilan edilen kadroya atanmaya hak kazanmıştır.

 

Sıra No 

ADI SOYADI 

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

TOPLAM

 

SONUÇ

 

ALES EA

(%30)

YABANCI DİL

(%10)

MEZUNİYET

(%30)

GİRİŞ SINAVI

(%30)

 

 

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

1

M**T K*******R

79,08652

23,725956

78,75

7,875

57,76

17,328

75

22,5

71,428956

Asil