Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki Değişiklik
09.09.2017

 

Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde Haziran 2017 tarihi itibariyle değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe göre özellikle kayıt döneminde dikkat edilmesi gereken husus aşağıda belirtilmektedir;

Not ortalamasına katılmayan dersler hariç öğrenciler dönem başı en fazla 33 kredi (AKTS) ders alabilirler.

Öğrencilerin ders yükü,

Genel not ortalamaları en az 2,00 olması koşulu ile en fazla 7 kredi,

Genel not ortalaması 2,50 ve üzeri olan öğrencilerin ders yükü en fazla 12 kredi, 

Genel not ortalaması 3,00 ve üzeri olan öğrencilerin ise 15 kredi artırılabilir. 

Çift anadal ve yandal programlarına kayıtlı öğrencilerin alacakları toplam ders kredileri bu sınırlamalara tabidir.

Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Önemli Not: Ders kayıt işlemlerini yapmadan önce öğrencilerimizin yönetmeliği  dikkatlice okuması gerekmektedir.