Pandemi Sonrasına Hazırlık: Kamunun Gözüyle Lojistik (Çevrimiçi Konferans)
21.05.2021

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü olarak pek çok sektörün durma noktasına geldiği içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde durmayan ve hatta hepimiz için evlerden dışarıya açılan kapımız olan 'lojistik' sektörünü  kamunun bakış açısıyla değerlendirebilmek adına 27 Mayıs 2021 tarihinde 15:00-18:00 arasında çevrimiçi (online) bir konferans düzenlemekteyiz. Kamudan pek çok alanında uzman kişinin konuşmacı olarak yer alacağı konferansa katılım için aşağıdaki linke tıklayınız.

Pandemi Sonrasına Hazırlık: Kamunun Gözüyle Lojistik Konferans Linki

 

-PROGRAM-

Açılış Konuşmaları: 15:00 – 15:30 

 • Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu (Atılım Üniversitesi UTL Bölüm Başkanı) Erhan Gündüz (Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkanı)
 • Çetin Nuhoğlu (Uluslararası Nakliyeciler Derneği -UND- Başkanı)
 • Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ (Atılım Üniversitesi Rektörü)
 • Rıza Tuna Turagay (Ticaret Bakan Yardımcısı)
 1. Oturum:  15:30 – 17:00

Pandemi Sonrası Küresel Tedarik Zincirlerinde Önemi Artan Türkiye’nin Lojistik Performansı

1.BÖLÜM: Lojistik Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılmasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 • 11. Kalkınma Planında Lojistik Sektörü Hedefleri ve Türkiye Lojistik Master Planı, Murat Baştor (Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü)
 • Lojistik Köy projeleri, Lojistik Merkezler Mevzuatı, Murat Korçak (Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı)
 • Sınır Geçişlerinin Kolaylaştırılması Projeleri, Hasan Boz (Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı)

2.BÖLÜM: Lojistik Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılmasında Ticaret Bakanlığı 

 • 4. Yılında Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının Kazandırdıkları, Mustafa Gümüş (Gümrükler Genel Müdürü)
 • Gümrüklerde Dijitalleşme, Serkan Yaşar (Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı)

       2. Oturum:  17:00 – 17:45

Başarılı Kamu-Özel Sektör Projeleri:

- Hizmet İhracatçıları Birliği

 • Yeni Yapılanmanın Getirdikleri, Şahap Çak (Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Komitesi Başkanı)

UND Projeleri

 • KAPIKULE Süreç Analizi Projesi, Prof. Füsun Ülengin (Sabancı Üniversitesi)
 • Kapıkule-Kapıtan Andreevo Sınır Geçişlerinin Hızlandırılması Projesi Fatih Şener (UND Strateji ve İş Geliştirme Başkanı)

Ankara Lojistik Üssü Projesi

 • ALÜ için Demiryolu Bağlantısının Önemi, Hakan Bezginli (ALÜ Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

       Toplu Değerlendirme: 17:45 – 18:00

Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu (Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi, Uluslararası ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı)