Üniversite eğitimi sırasında yapılan staj, öğrencilerin okudukları bölümle alakalı olarak edinecekleri meslek adına geçirdikleri uygulamalı öğrenme dönemidir. Bu eğitim kapsamında öğrenciler staj dönem(ler)ini teorik bilgilerinin yanı sıra, mesleki bilgilerini de artırmak amacı ile bir kurumun bir veya birçok bölümünde çalışarak geçirmektedirler.

Öğrencilerin mesleğe ilk adımı attıkları bir süreç olan staj dönemi, üniversitede edindikleri akademik bilgilerin uygulamada nasıl yer bulduğunu görmeleri ve staj yaptıkları kurumlarda aktif olarak çalışarak bilgi ve becerilerini geliştirmeleri açısından önemlidir. Üniversitede okurken yapılan staj, öğrencilere bilgiler hala tazeyken pratik yapma ve bu bilgileri uygulamaya geçirme olanaklarını sunar. Bu sebeple Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü “LOG 499 Internship” dersi adı altında öğrencilerine stajı zorunlu kılmaktadır.

 

STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE;

 1. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Öğrencileri mezun olabilmeleri için 6.dönemin sonunda(LOG499) zorunlu stajını tamamlamak zorundadır.

 2. Staj dersi kapsamında yapılan stajlar minimum 20 iş günü olmalıdır.

 3. Öğrenciler, zorunlu stajları hakkındaki her türlü sorularını bölüm staj koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esra HASDEMİR' e sorabilirler.

 4. Zorunlu staj yapacak öğrencilerin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu gereği İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortaları Atılım Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Sigorta işlemleri tamamlanmadan staja başlamak mümkün değildir.

 5. Öğrenci, staj başlangıç tarihinden en az 10 iş günü önce Zorunlu Staj Başvuru Formu ve Stajyer Öğrenci Bilgi Formu’nu ve gerekli diğer belgeleri bölüm sekreterliğine teslim etmelidir.

 6. Stajını tamamlayan öğrencilerin, kurumun doldurduğu Staj Değerlendirme Formu’ nu kapalı mühürlü zarf içerisinde staj bitim tarihinden sonra en geç 1 hafta içinde bölüm staj koordinatörüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 7. Öğrencilerin stajlarını tamamlamalarının ardından bir sonraki ders kayıt dönemlerinde "LOG 499 Internship” dersine kayıtlarını yaptırmaları gereklidir.

 8. Öğrencilerin stajının bölüm tarafından kabul edilmesi LOG499 Internship dersinden başarılı olabilmeleri ile mümkündür. Bu kapsamda LOG499 dersi için İngilizce hazırlanmış bir staj raporunun bölüm staj koordinatörüne teslim edilmesi gerekmektedir.

 

GEREKLİ BELGELER:

Staja başlamadan en az 10 iş günü önce Bölüm Sekreterliği'ne teslim edilmesi gereken belgeler;

 1. Zorunlu Staj Başvuru Formu: Öğrenci bilgilerini, staj yapılacak kurumu, stajın kesin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirten, bölüm, staj yapılacak kurum ve öğrenci tarafından imzalanmış, staja başlamadan sigortanın yapılabilmesi için gerekli olan başvuru belgesidir.(2 kopya)

 2. Stajyer öğrenci Bilgi Formu

 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 4. İkametgah Belgesi

 5. 1 adet vesikalık fotoğraf

Staj tamamlandıktan sonra  Bölüm Staj Koordinatörü'ne teslim edilmesi gereken belgeler;

 1. Staj Değerlendirme Formu: Staj yapılan kurum tarafından doldurulacak, stajın başarılı olup olmadığını belirten, stajın tamamlanmasından sonra öğrencilerin staj koordinatörlerine teslim etmeleri gereken belgedir.

 2. Staj Raporu: Öğrencilerin 20 iş günü süresince iş yerinde hangi görevlerde çalıştırıldıkları, hangi birimlerde hangi işlerden sorumlu tutulduklarını içeren detaylı bir rapor hazırlamaları beklenmektedir. Staj Raporu, diğer tüm evraklar ile birlikte Staj koordinatörlüğüne teslim edilecektir. Zamanında teslim edilmeyen staj raporları kabul edilmeyecek olup, öğrencinin stajı “Başarısız” sayılacaktır.