Uluslararası Ticaret ve Lojistik Dr. Öğretim Görevlisi Kadrosu Sınav Sonucu
20.10.2021

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 

Dr. Öğretim Görevlisi Kadrosu

Sınav Sonucu

 

Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü  için ilan edilen bir (1) adet Öğretim Görevlisi kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 10. Maddesi gereğince başvuranlar arasında yapılan ön değerlendirme sonucunda bir (1) aday bilim sınavına alınmıştır.

Bilim sınavı sonucunda genel değerlendirme yapılmış ve son değerlendirme tutanağında yer alan E**A H******R asıl aday olarak belirlenmiştir.

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

 

Sıra No 

ADI SOYADI 

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI 

TOPLAM

ALES

YABANCI DİL

MEZUNİYET

GİRİŞ SINAVI 

NOTU 

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

NOTU

AĞIRLIĞI

 

 

 

 %30

 

 %30

 

 %10

 

 %30

 

 1

E**A H******R

70

21

87,5

26,25

82,5

8,25

89

26,7

82,2