"Lojistik: Dün, Bugün, Yarın" Konferansı

Bölümümüz hocası Dr. Hakkı Doğankaya 10 Nisan Çarşamba günü üniversitemiz öğrencileri ile "Lojistik: Dün, Bugün, Yarın" isimli konferansta buluştu.

Doğankaya, lojistik disiplinin tarihsel kaynakları ve geçmişine ilişkin ilgi çekici örneklerden sonra, lojistiğin bugün ve gelecekteki işlevlerine yönelik değerli bilgiler verdi.