Panel: Dış Ticarette "Lojistik",Lojistikte "Ankara"

“Dış Ticarette Lojistik, Lojistikte Ankara” Paneli

 

2 Nisan 2015

 

 

Ankara Lojistik Üssü ve Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ortaklığında düzenlenen “Dış Ticarette Lojistik, Lojistikte Ankara” konulu panel 2 Nisan 2015 tarihinde 10.30 - 13.00 saatleri arasında gerçekleşti. Panelde, üniversitelerin temsilcileri ve kamudan yetkililer bir araya getirilerek lojistik sektörünün sorunlar tartışıldı.

Panelde lojistik sektörüne ilişkin kamu ve özel sektör bakış açıları masaya yatırıldı. İlk konuşmacı olan Av. Hakan Bezginli, Lojistik sektörünün karşı karşıya kaldığı hukuki problemleri ortaya koyarak özellikle “Lojistik Kanunu” ihtiyacını dile getirdi. Sektör temsilcisi olarak Çetin Nuhoğlu Ankara’nın lojistik potansiyelinin üzerinde durdu ve Türkiye dış ticaretinde Ankara’nın 5. büyük merkez niteliğini kazandığını, nicelik ve nitelik olarak gelişme gösterdiğini ifade etti. Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Aslıhan Çelebi, gümrük müşavirlerinin gümrük işlemlerinde sağladığı hizmetlere ve istihdam potansiyeline dair bilgiler verdi.

Lojistik sektörünün kamu ayağında yer alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilisi  Müsteşar Yardımcısı Remzi Akçin, taşımacılıktaki mevcut uluslararası altyapıyı dile getirdi. Son olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Habercilik  Bakanlığı  Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın, sektörde son 10 yılda elde edilen kazanımları özetleyerek sektörün istihdam imkanlarını vurguladı. Sayın Aydın konuşmasında, lojistik mevzuatının alt yapısının hazırlandığını, olgunlaştırıldığını ancak henüz tamamlanmadığını ifade etti. 2023 perspektifi kapsamında yurt içinde yaygın bir şekilde Lojistik Köyleri için kamulaştırmaların gerçekleştirildiğini, bunların işletme şekline ilişkin arayışlar içinde olduklarını, henüz çalışmaların kesinleştirilmediğini belirtti. Ayrıca "Nakliyecilikten Lojistiğe" şeklinde bir proje başlattıklarını da ifade etti. Ancak bunlardan daha önemli olarak Talat Aydın, Bakanlıklarının işe giriş sınavlarında özellikle Üniversitelerin Lojistik Bölümlerinden mezunların alınması için çaba sarf ettiklerini, iş ilanlarında lojistik kodunun mutlaka bulunmasının sağlandığını ifade ederek Lojistik Bölümü öğrencilerine müjde verdi.