“ANKARA İHRACATINDA LOJİSTİĞİN ÖNEMİ” PANELİ

14 ARALIK 2015

 

Ankara Lojistik Üssü ve Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü işbirliği ile düzenlenen ‘Lojistik Buluşmaları’nın ikinci paneli 14 Aralık 2015 tarihinde 10.00-13.00 saatleri arasında gerçekleşmiştir. “Ankara İhracatında Lojistiğin Önemi” adlı panelde lojistik sektörünün, kamunun ve üniversitelerin bu konu ile ilgili temsilcileri bir araya getirilerek İhracatta Ankara’nın yeri ve lojistik faaliyetlerin önemi tartışılmıştır. Açılış konuşmalarını Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Gündüz, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanlar Kurulu Başkanı Ahmet Kahraman, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Atılım Üniversitesi Rektörü Yıldırım Üçtuğ ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talat Aydın’ın yaptığı panelde Ankara ihracatının 6 milyar doları bulduğu, Türkiye’nin toplam ihracat payının yaklaşık %5 ini oluşturan bu pay ile Ankara’nın en çok ihracat yapan iller arasında 5. Sırada yer aldığı belirtilmiştir.

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Veysel Parkal, panelde talep yoğun coğrafyalarda Türk ihracatçıları için depo ve showroom benzeri altyapının oluşturululmasının hedeflendiği Türkiye ticaret merkezleri projesini açıklamıştır. Proje kapsamında, ihracatçıdan gelen talep üzerine ilk etapta ABD’de otomotiv sanayinin merkezi olan Detroit’te Türk Ticaret Merkezi açılacağı ve 2016 yılında 5 adet benzer merkez açılması planlandığını belirtmiştir. Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Önder Göçmen ise, E-tır, İpekyolu Girişimi, Ortak Kapı Projesi, Tek pencere ve tek durak projeleri ile Türk ihracatının önünü açmaya çalıştıklarını ifade etmiştir. Panele katılan Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Çetin Nuhoğlu, 2023 ihracat hedefi olan 500 milyar $’ın, 150 milyar $ tutarındaki kısmının başta lojistik sektörü olmak üzere hizmet sektörü tarafından gerçekleştirilmesinin hedeflendiği dile getirilmiştir. Söz konusu hedefe ulaşmak için 5 milyon taşımacılık seferine ihtiyaç olduğunu ve altyapı ve insan kaynağı olarak bu hedefe uygun uzun vadeli planlamanın şimdiden başlatılması gerektiğini ifade etmiştir. Özel sektör temsilcilerinden bir diğeri olan Erkunt Traktör Sanayi İhracat Müdürü, Tarık Özerler, global dünyada şirketlerin ancak ihracatla büyüyebileceğini ve bunun da demiryolu taşımacılığını da içeren multi-modal (kombine) taşımacılık ile mümkün olduğunu açıklamıştır.