İhracat ve Lojistik Simülasyonları - 04 10 2019

GELİŞTİRİLMİŞ YENİ SİMÜLASYON PROGRAMIMIZLA FARKLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ…

Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ders programımızda yer alan “İhracat ve Lojistik Simülasyonları” dersinde öğrencilerimiz; lojistik sektörünün gerektirdiği tüm operasyon süreçlerini, hizmetleri ve bilgi akışını görmelerini sağlayan bir simülasyon yazılımı kullanmaktadırlar. Bu amaçla, Ankara Lojistik Üssü'nde bir simülasyon merkezi kurulmuş ve öğrencilerimizin atölye çalışması yapmalarını sağlamak amacıyla bilgisayar, yazılım ve altyapı Ankara Lojistik Üssü tarafından sağlanmış bulunmaktadır. 

Öğrencilerimizin kullanmakta olduğu LOJISOFT Simülasyon yazılımı DOA Software firması   tarafından özel olarak geliştirilen  Web tabanlı bir yazılımdır. Söz konusu yazılım; lojistik sektöründe faaliyet gösteren  Yurtiçi Kara Nakliye, Uluslararası Kara Nakliye, Uluslararası Deniz Nakliye, Hava Kargo, Demiryolu Nakliye, Depo ve Antrepo modüllerine sahiptir ve müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler sunmaktadır. IOS, Android ve Windows mobile platformlar için de uygun olan LOJISOFT,  lojistik sektörünün gerektirdiği tüm operasyon süreçlerinin, hizmetlerin ve bilgi akışının tek bir yazılım üstünden yapılabilmesine en etkin şekilde olanak sağlamaktadır.

Bu yazılım, ilgili firma tarafından Lojistik sektörünün gelişmeleri doğrultusunda güncellenmiş ve  Ankara Lojistik Üssü'nde bulunan Simulasyon Merkezimizde 2019-2020 güz döneminde program dahilinde öğrencilerimizin kullanımına açılmıştır. Dersi alan öğrencilerimiz LOJISOFT Simulasyon Yazılımı ile tüm operasyon süreçlerini kendileri kurgulayarak diğer derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe çevirme fırsatını bulacaktır.  App\News Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4341 [site_id] => 44 [title_tr] => İhracat ve Lojistik Simülasyonları [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

GELİŞTİRİLMİŞ YENİ SİMÜLASYON PROGRAMIMIZLA FARKLILIĞIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ…

Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ders programımızda yer alan “İhracat ve Lojistik Simülasyonları” dersinde öğrencilerimiz; lojistik sektörünün gerektirdiği tüm operasyon süreçlerini, hizmetleri ve bilgi akışını görmelerini sağlayan bir simülasyon yazılımı kullanmaktadırlar. Bu amaçla, Ankara Lojistik Üssü'nde bir simülasyon merkezi kurulmuş ve öğrencilerimizin atölye çalışması yapmalarını sağlamak amacıyla bilgisayar, yazılım ve altyapı Ankara Lojistik Üssü tarafından sağlanmış bulunmaktadır. 

Öğrencilerimizin kullanmakta olduğu LOJISOFT Simülasyon yazılımı DOA Software firması   tarafından özel olarak geliştirilen  Web tabanlı bir yazılımdır. Söz konusu yazılım; lojistik sektöründe faaliyet gösteren  Yurtiçi Kara Nakliye, Uluslararası Kara Nakliye, Uluslararası Deniz Nakliye, Hava Kargo, Demiryolu Nakliye, Depo ve Antrepo modüllerine sahiptir ve müşterilerinin ihtiyaçlarına özel çözümler sunmaktadır. IOS, Android ve Windows mobile platformlar için de uygun olan LOJISOFT,  lojistik sektörünün gerektirdiği tüm operasyon süreçlerinin, hizmetlerin ve bilgi akışının tek bir yazılım üstünden yapılabilmesine en etkin şekilde olanak sağlamaktadır.

Bu yazılım, ilgili firma tarafından Lojistik sektörünün gelişmeleri doğrultusunda güncellenmiş ve  Ankara Lojistik Üssü'nde bulunan Simulasyon Merkezimizde 2019-2020 güz döneminde program dahilinde öğrencilerimizin kullanımına açılmıştır. Dersi alan öğrencilerimiz LOJISOFT Simulasyon Yazılımı ile tüm operasyon süreçlerini kendileri kurgulayarak diğer derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe çevirme fırsatını bulacaktır.  

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/haberler.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/haberler.jpg ) [start] => 2019-10-04 10:21:30 [end] => 2020-10-15 10:21:30 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-10-04 07:20:56 [updated_at] => 2019-10-04 07:44:24 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => ihracat-ve-lojistik-simulasyon-1570173656 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 28 [name_tr] => İşletme Fakültesi [url] => fom [type] => ) [1] => Array ( [id] => 44 [name_tr] => Uluslararası Ticaret ve Lojistik [url] => loj [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4341 [site_id] => 44 [title_tr] => İhracat ve Lojistik Simülasyonları [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

GEL\u0130\u015eT\u0130R\u0130LM\u0130\u015e YEN\u0130 S\u0130MÜLASYON PROGRAMIMIZLA FARKLILI\u011eIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ…<\/strong><\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Uluslararas\u0131 Ticaret ve Lojistik Bölümü ders program\u0131m\u0131zda yer alan “\u0130hracat ve Lojistik Simülasyonlar\u0131” dersinde ö\u011frencilerimiz; lojistik sektörünün gerektirdi\u011fi tüm operasyon süreçlerini, hizmetleri ve bilgi ak\u0131\u015f\u0131n\u0131 görmelerini sa\u011flayan bir simülasyon yaz\u0131l\u0131m\u0131 kullanmaktad\u0131rlar. Bu amaçla, Ankara Lojistik Üssü'nde bir simülasyon merkezi kurulmu\u015f ve ö\u011frencilerimizin atölye çal\u0131\u015fmas\u0131 yapmalar\u0131n\u0131 sa\u011flamak amac\u0131yla bilgisayar, yaz\u0131l\u0131m ve altyap\u0131 Ankara Lojistik Üssü taraf\u0131ndan sa\u011flanm\u0131\u015f bulunmaktad\u0131r. <\/p>\n\n

Ö\u011frencilerimizin kullanmakta oldu\u011fu LOJISOFT Simülasyon yaz\u0131l\u0131m\u0131 DOA Software firmas\u0131   taraf\u0131ndan özel olarak geli\u015ftirilen  Web tabanl\u0131 bir yaz\u0131l\u0131md\u0131r. Söz konusu yaz\u0131l\u0131m; lojistik sektöründe faaliyet gösteren  Yurtiçi Kara Nakliye, Uluslararas\u0131 Kara Nakliye, Uluslararas\u0131 Deniz Nakliye, Hava Kargo, Demiryolu Nakliye, Depo ve Antrepo modüllerine sahiptir ve mü\u015fterilerinin ihtiyaçlar\u0131na özel çözümler sunmaktad\u0131r. IOS, Android ve Windows mobile platformlar için de uygun olan LOJISOFT,  lojistik sektörünün gerektirdi\u011fi tüm operasyon süreçlerinin, hizmetlerin ve bilgi ak\u0131\u015f\u0131n\u0131n tek bir yaz\u0131l\u0131m üstünden yap\u0131labilmesine en etkin \u015fekilde olanak sa\u011flamaktad\u0131r.<\/p>\n\n

Bu yaz\u0131l\u0131m, ilgili firma taraf\u0131ndan Lojistik sektörünün geli\u015fmeleri do\u011frultusunda güncellenmi\u015f ve  Ankara Lojistik Üssü'nde bulunan Simulasyon Merkezimizde 2019-2020 güz döneminde program dahilinde ö\u011frencilerimizin kullan\u0131m\u0131na aç\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Dersi alan ö\u011frencilerimiz LOJISOFT Simulasyon Yaz\u0131l\u0131m\u0131 ile tüm operasyon süreçlerini kendileri kurgulayarak di\u011fer derslerde ö\u011frendikleri teorik bilgileri prati\u011fe çevirme f\u0131rsat\u0131n\u0131 bulacakt\u0131r.  <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":["\/uploads\/news\/ihracat-ve-lojistik-simulasyon-1570173656\/1570175060-lojisoft.png"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":28081,"extra":{"file":"\/uploads\/news\/ihracat-ve-lojistik-simulasyon-1570173656\/1570175060-lojisoft.png"},"caption":"1570175060-lojisoft.png","width":"900px","height":"600px","key":0,"target_url":"\/uploads\/news\/ihracat-ve-lojistik-simulasyon-1570173656\/1570175060-lojisoft.png"}]} [start] => 2019-10-04 10:21:30 [end] => 2020-10-15 10:21:30 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-10-04 07:20:56 [updated_at] => 2019-10-04 07:44:24 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => ihracat-ve-lojistik-simulasyon-1570173656 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 44 [name_tr] => Uluslararası Ticaret ve Lojistik [name_en] => International Trade and Logistics [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => uluslararasi-ticaret-ve-lojistik [slug_en] => international-trade-and-logistics [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/uluslararasi-ticaret-ve-lojistik\/1519400096-uluslararasi_ticaret_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":94372,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/uluslararasi-ticaret-ve-lojistik\/1519400096-uluslararasi_ticaret_bolum.jpg"},"caption":"1519400096-uluslararasi_ticaret_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/uluslararasi-ticaret-ve-lojistik\/1519400096-uluslararasi_ticaret_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/uluslararasi-ticaret-ve-lojistik\/lojistik_ticaret.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":63792,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/uluslararasi-ticaret-ve-lojistik\/lojistik_ticaret.jpg"},"caption":"lojistik_ticaret.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/uluslararasi-ticaret-ve-lojistik\/lojistik_ticaret.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 19:15:50 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 28 [lft] => 81 [rgt] => 82 [depth] => 2 [color] => [url] => loj [home_page_id] => 85 [atacs_id] => 469 [parent] => 0 [master_id] => 160 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 66 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 44 [name_tr] => Uluslararası Ticaret ve Lojistik [name_en] => International Trade and Logistics [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => uluslararasi-ticaret-ve-lojistik [slug_en] => international-trade-and-logistics [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/uluslararasi-ticaret-ve-lojistik\/1519400096-uluslararasi_ticaret_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":94372,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/uluslararasi-ticaret-ve-lojistik\/1519400096-uluslararasi_ticaret_bolum.jpg"},"caption":"1519400096-uluslararasi_ticaret_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/uluslararasi-ticaret-ve-lojistik\/1519400096-uluslararasi_ticaret_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/uluslararasi-ticaret-ve-lojistik\/lojistik_ticaret.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":63792,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/uluslararasi-ticaret-ve-lojistik\/lojistik_ticaret.jpg"},"caption":"lojistik_ticaret.jpg","width":"717px","height":"476px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/uluslararasi-ticaret-ve-lojistik\/lojistik_ticaret.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-09-11 19:15:50 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 28 [lft] => 81 [rgt] => 82 [depth] => 2 [color] => [url] => loj [home_page_id] => 85 [atacs_id] => 469 [parent] => 0 [master_id] => 160 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 66 [old_cat_id] => 4 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1