Pandemi Sonrasına Hazırlık: Kamunun Gözüyle Lojistik Konferansı - 31 05 2021

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, “Pandemi Sonrasına Hazırlık: Kamunun Gözüyle Lojistik” konulu çevrimiçi konferansı 27 Mayıs 2021 günü Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Ankara Lojistik Üssü (ALÜ) ile birlikte gerçekleştirdi.

Lojistik konusunda yetkili kamu otoritelerinin Covid-19 salgını sonrası konuya ilişkin çalışmalarını ilk ağızdan öğrenmek üzere düzenlenen konferansta; işbirliği yapılan kuruluşların başkanları, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay açılış konuşmalarını yaptılar. Toplantıya çeşitli üniversite ve kuruluşlar ile öğrencilerden katılım sayısı 70’e kadar çıktı.

Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ; lojistik sektörüne ilişkin bazı rakamları ortaya koyarak sektörün önemine ve sektörün bu öneminin kamu kesimi tarafından algılanması gereğine vurgu yaparak Bölümümüz hakkında bilgilendirme yaptı.

ALÜ Başkanı Erhan Gündüz, lojistiğin önemini devletin de kavramasına, e-ticaret ve güvenlik gibi konuların gündeme getirilmesine dikkat çekti.

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, Covid-19 sonrası her şeyin yeniden tasarlandığını, Türkiye’nin Avrupa’ya ihracatında yine ülkemizde doğrudan yatırım yapan Avrupalı firmaların payının yarıya ulaştığını, kapılardan günde 4 bin 600 araç çıktığını, giderek ticaretin İstanbul’dan Anadolu’ya ve Ankara’ya kaydığını dile getirdi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, lojistiğe ihtiyacımız olduğunun altını çizerek bunun sadece taşımacılık olmadığını ve daha geniş bir nitelik taşıdığını, her şeye rağmen 2021 ihracat hedeflerinin aşılacağını, dönemin fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, 11. Kalkınma planı ile Türkiye Lojistik Master Planı hakkında sunum yaptı, Türkiye’nin çeşitli taşıma modlarındaki payını rakamlarla belirtti ve Ulusal Ulaştırma Ana Planı ile Master Planın birlikte değerlendirildiğini dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, DTÖ’nün Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması çerçevesinde Türkiye gümrük idaresinin yaptığı çalışmaları sıraladı, bu anlaşma ile çok önemli zaman ve maliyet tasarruflarının sağlanacağını ifade etti, çalışmaların 9 başlık altında yürütüldüğünü belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yrd. Murat Korçak, Türkiye’de mevcut ve planlanan lojistik merkezleri ile mevzuatı hakkında görsel sunum desteğiyle açıklama yaptı, lojistik merkezlerinin yapımı konusunda özel sektöre yetki verildiğini ve ayrıca Bakanlığa ait 25 merkezin olduğunu, ayrıca yük aktarma merkezlerinin planlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hasan Boz, Türkiye’nin coğrafi konumunun lojistik açısından yarattığı avantajlar üzerinde durduktan sonra sınır geçişlerinin kolay hale getirilmesi ile ilgili olarak GEBOS projesi hakkında çok ayrıntılı bilgiler verdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdür Yrd. Serkan Yaşar, ağırlıklı olarak gümrüklerde dijitalleşme konusunu ele aldı, rakamlarla Türkiye gümrüklerinin üzerindeki yükleri belirtti, dijitalleşmenin de hem beyanname ve hem de lojistik süreçlerinde olduğunu ifade ederek çok sayıda gümrük işlemlerinden otomasyona alınanları sıraladı.

Hizmet İhracatçıları Birliği Adına Şahap Çak, yeni kurulan Hizmet İhracatçıları Birliğine ilişkin açıklamalarda bulunduktan sonra dünyada ve Türkiye’de lojistik sektörünün boyutlarını dile getirdi. Samsun’dan Mersin’e çift hatlı demiryolu projesi üzerinde durdu.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Ülengin, çalışmaları uzun zaman alan Bulgaristan Andreevo Sınır Kapısının karşısındaki Avrupa’ya açılan penceremiz Kapıkule’deki iş süreçlerinin analiz edildiğini rakamlarla ortaya koydu.

UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, Kapıkule sınır kapısındaki sıkışmaların yarattığı sorunlara ve idari çerçevede sağlanan desteklere ilişkin açıklama yaptı.

ALÜ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Bezginli de ALÜ’nün Ankara ve dolayısıyla Türkiye için dış ticaretteki önemi üzerinde durdu ve Üniversitemiz ile uzun yıllardan beri devam eden işbirliğinin olduğununu ifade etti.

UTL Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu ise toplantının geneli hakkında kısa bir değerlendirme yaparak çok ciddi olumlu tepkiler geldiğini belirtti.

Toplantının ardından basında çıkan haberler için tıklayınız.