Akredistasyon süreci kapsamında 2022 yılının ilk iç paydaş toplantısı 25 Şubat Cuma günü Zoom platformu üzerinden gerçekleştirildi. Bu yıl yapılacak akademik etkinliklerin planlandığı ve akreditasyon sürecinin önemli aşamalarından biri olan  öğrencilerin program çıktılarına erişme düzeyi hesaplanması konusunda, ders katkıları ve program çıktıları eşleştirmeleri ile alakalı olarak yapılabilecek güncellemeler ve hesaplama yöntemlerinin konuşulduğu toplantıya tüm bölüm öğretim elemanları katılım göstermiştir.