Lojistik sektörü geleneksel olarak fiziksel çalışma ile ilişkilendirilmiş, bu nedenle de daha çok erkek egemen bir çalışma alanıdır.

Lojistik 4.0 kapsamında iş zekası, akıllı robotlar, büyük veri (Big Data)  gibi teknolojilerin gündeme gelmesi ile sadece yönetim sürecinde değil operasyon süreçlerinde de bilişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanılması gündeme gelmiştir. Bu da lojistiği sadece fiziksel aktivite gerektiren bir iş alanından çıkartmış, işin niteliğini ve buna bağlı olarak cinsiyet yapısını değiştirmiş ve değiştirmeye de devam edecektir.

Lojistik günümüzün  ve geleceğin meslekleri arasında yükselirken cinsiyet çeşitliliği ile kadınların iş gücüne katılımının artması; sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi açısından önemli bir unsur olacaktır.  

Kadınların çözüm odaklı yaklaşımları, sabırları, empati kurma yetenekleri, öğrenmeye istekli olmaları sektörde lider pozisyonlara gelmelerinde etkili olacaktır.

Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun