İşletme Fakültesi Paydaş Toplantısı
01.02.2023

İşletme Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mithat Üner'in davetiyle 25 Ocak 2023 çarşamba günü saat 11:00-12:30 arasında "paydaşlar toplantısı" yapılmıştır.

Toplantıya toplam 17 kişi katılmış ve toplantıyı Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu yönetmiştir. 

Toplantıya Bölümümüz paydaşı Mehmet Uylukçu da katılmıştır. Mehmet Uylukçu konuşmasında iki konuya dikkat çekmiştir.

1. UTL lisans programına "Uluslararası Transit Taşımacılık" adlı seçimlik bir ders konulmasının çok ihtiyaç olduğunu ve yarar sağlayacağını belirtmiştir.

2. Öteden beri kendisinin ilgi duyduğu "Uluslararası Lojistik Araştırmaları Enstitüsü veya Laboratuarı" kurulması konusu üzerinde durulmasını istemiştir.

Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu da seçimlik alan dersi önerisinin uygun olduğunu ve bu dersi verme konusundan kendisinden yararlanmak istediklerini belirtmiş, Mehmet Uylukçu bu değerlendirmeyi memnuniyetle karşılamıştır.

Bu arada paydaşlardan ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Nuh Üstün adlı bir yüksek lisans mezunu öğrencisinin "Türkiye'de Lojistiğin Tarihi" çalışmasının olduğunu ve kıymetli bir çalışma olması nedeniyle ilgilisinden yararlanılmasının uygun olacağını dile getirmiştir.