Bölüm Başkanımız Aylık Bütçe Sonuçlarını değerlendirdi
16.02.2023

Bölüm Başkanımız her ay olduğu gibi, aylık bütçe sonuçlarını değerlendirmek üzere Bloomberg HT'nin 15 Şubat 2023 tarihindeki FOKUS programına katıldı. 

Saygılıoğlu kısaca şu konulara değindi.

- 2023 yılının ilk ayına ait sonuçlarının bir önemi yoktur. Hatta ilk 3 ayın sonuçları önemli değildir. 

- 2023 yılında öngörülen bütçe açığı 659 milyar lira olup Ocak ayına ait açık 32.2 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 

- Deprem felaketine bağlı olarak 2023 yılı bütçe açığının daha da yükseleceği açıktır. Genişletici maliye politikası uygulanmak zorundadır.

- Deprem hasarlarının tespiti için daha fazla zamana ihtiyaç vardır.

-  Deprem sonrasının en ciddi kaynağı yine vergiler olacaktır. İç ve dış yardımlar ile borçlar kalıcı kaynaklar değildir.

- Önümüzdeki yakın süreçte gündeme vergiler oturacaktır. Özellikle deprem sonrasının imarı için kalıcı ve geçici çeşitli vergiler konuşulacaktır.