Bölüm Başkanımızın 2024-2026 Dönemi Orta Vadeli Program Hakkındaki Görüşleri
07.09.2023

6 Eylül 2023 çarşamba günü Bloomberg HT'de Reyhan Baysan'ın sunduğu "Akıllı Para" programına katılan Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Program (OVP)hakkında açıklamalarda bulundu. 

Bu OVP'nin sunum ve içerik açısından öncekilerden farklı yanlarının bulunduğuna dikkat çekti. Özellikle bu tür metinlerin geçmişte Maliye Bakanları tarafından sunulmuş olmasına rağmen bu kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından power point metinler kullanılarak teknik sunum yapılmasını ve arkasından Cumhurbaşkanı tarafından siyasi ağırlıklı değerlendirmesinin yer almasını önemli bir farklılık olarak ortaya koydu. İçerik açısından da bu OVP ile ilk kez 7 yapısal alanın ve eylem planının yer aldığını belirtti. 

Öte yandan makro ekonomik ve mali büyüklükler hakkında ayrıntılı açıklamalara yer verdi. 

Programı izlemek için tıklayınız.

----------

6 Eylül 2023 çarşamba günü Bloomberg HT'deki "Yatırım Kulübü" programına katılan Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, ekonomi ile ilgili genel değerlendirmelerde bulundu. Öncelikle 2023 yılının ikinci çeyreğine ait yüzde 3.8 oranındaki büyüme hakkında yorum ve değerlendirmeler yaptı. Büyümenin lokomotifinin yurt içi tüketime ve ithalata dayandığını ortaya koydu. Büyümenin ağırlıklı olarak hizmetler ve diğer hizmetler sektöründen kaynaklandığını, ne yazık ki tarım kesiminin sadece yüzde 1.2 büyüdüğünü ve buna karşın sanayi kesiminin yüzde 2.2 küçüldüğünü belirtti. Bu dönemde işletme kazançlarının ve işgücü ödemelerinin milli gelirdeki payının arttığına dikkat çekti. Ekonominin üreterek değil, tüketerek ve borçlanarak sanal büyüdüğünü söyledi. Enflasyonla mücadele konusunun çok önemli olduğunu ve fakat içinde bulunduğumuz (yerel seçimler, dünya ekonomisi, Ukrayna-Rusya savaşı gibi) konjonktür nedeniyle gerçek bir mücadelenin olmadığını söyledi. 

Haber için tıklayınız.

------------

Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, 6 Eylül 2023 sabahı Habertürk Televizyonunda Zeliha Saraç'ın moderatörlüğünü yaptığı ve Yavuz Barlas'ın da yer aldığı "Para Gündem" programına katıldı. Programın ana konusu öğleden sonra açıklanacak olan 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Programı (OVP) oldu. Beklentilerin neler olabileceği gündeme geldi. 1 saate yakın süren programda Nevzat Saygılıoğlu;

- Çok yıllı bütçeleme anlayışının bir politika metni olarak OVP hakkında teorik ve mevzuatına ilişkin açıklama yaptı,

- 2006 yılından bu tarafa toplam 18 adet OVP yayınlandığını ve hiç birinde sonuçların tutturulamadığını belirtti,

- Büyüme, enflasyon, bütçe giderleri, vergi gelirleri ile ilgili 2023 revize tahminleri ile OVP rakamlarının bile önemli ölçüde ayrıştığına vurgu yaptı,

- OVP ile vergi hedeflerinin tutturulamayacağını, yeni vergi düzenlemelerine gidilmesinin bumerang etkisi yapabileceğini söyledi,

- Sonuç itibariyle öğleden sonra yayımlanacak OVP metinlerine çok fazla bel bağlamanın ve beklenti yaratmanın doğru olmayacağını belirtti. 

Programı izlemek için tıklayınız