Panel:Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Girerken Lojistik Sektörü ve 12. Plan Açısından Değerlendirme
13.12.2023

CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA GİRERKEN LOJİSTİK SEKTÖRÜ VE 

12. PLAN AÇISINDAN DEĞERLENDİRME PANELİ

 

Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü tarafından 21 Aralık 2023 Perşembe günü düzenlenen Ankara Lojistik Üssünün ev sahipliği yaptığı panelde açılış konuşmaları Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Gündüz, UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 

Yoğun Katılımın olduğu etkinliğin açılış konuşmaları sırasında tüm konuşmacılar 12. Kalkınma Planı’nda hedef olarak yer alan çok modlu taşımacılık uygulamalarının geliştirilmesi, lojistik hizmetlerinde dijitalizasyonun yaygınlaştırılması, sürdürülebilir, çevre dostu ve düşük maliyetli sistemlerin entegre edildiği bir lojistik ekosisteminin sağlanması amacına vurgu yapmışlardır. 

 

Panelin ev sahipliğini yapan Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Gündüz; hoş geldinizkonuşmasına Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile uzun döneme dayanan işbirliğimize vurgu yaparak başlamış ve artık yük taşımacılığında da elektrikli araçların gelecekte önemli bir yer tutacağının altını çizmiş, ayrıca rekabetçilik konusunda rakip ülkelerin önünde olmak ve 7/24 çalışmak zorunda olduğumuzu belirtmiştir.

 

UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras; Türkiye’nin Lojistik Performans Endeksinde üst sıralara çıkabilmesi için lojistik işlem hacminin arttırılması, altyapı güçlendirmelerinin yapılması ve ulaştırma koridoru etkinliğinin sağlanması, dijital çözümlerin yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yapılması gerektiği bu çalışmaların da ancak geniş çaplı kamu desteği ile mümkün olabileceğini belirtmiştir.

 

Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serkan Eryılmaz; küreselleşen dünyada tüm ekosistemlerde değişim ve dönüşüm görüldüğünü, salgın hastalık iklim değişikliği ve buna bağlı oluşan doğal afetler ile hızlı gelişen teknolojik değişim süreçlerinin hepsinin tüm sektörlerdeki süreçleri etkilediğini oluşan yeni problemlerin üstesinden gelebilmek için hep birlikte, tüm sistemlerin entegre şekilde birlikte çalışıp üreterek olabileceğini belirtmiştir. Hem orta vadeli programda ve hem de 12. Kalkınma planında özellikle lojistik alanında pek çok reform öngörüldüğünü, bu reformların ancak AR-GE çalışmalarının arttırılması ile mümkün olabileceğini, lojistik süreçlerde şu an optimal olan ağ ya da tasarımın çok kısa sürede optimal olmayacağını, dolayısıyla hızlı değişime ayak uydurabilecek lojistik sektörüne nitelikli eleman yetiştirmenin 12. Plan Kalkınma hedeflerine ulaşmada en etkili faktörlerden biri olduğunu vurgulamıştır.

 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın; 10.Kalkınma Planından sonra ulaştırma olarak değil lojistik olarak bu sektörün görülmeye başlandığını belirtmiş, bu bakış açısının gümrük, ulaştırma hizmetleri ve diğer lojistik süreçlerinin entegre şekilde yürütülmesi konusunda daha fazla adım atılmasına vesile olduğunu belirtmiştir. Taşkın, modlar arası ve çok modlu taşımacılık uygulamalarının yaygınlaştırılması için gerekli adımların atılacağını, afet riskine göre farklılaşmış ulaştırma altyapı tasarım projelerinin geliştirileceğini, havaalanları ve limanlara yakın lojistik merkezlerin arttırılması çalışmalarının yapılacağını ve öncelikli olarak demiryolu yük taşımacılığı hacminin arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmaya başlanacağını dile getirmiştir.

Moderatörlüğünü Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu’nun üstelendiği panelde:

 

  • Konuşmacılardan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Murat Korçak, Türkiye’de güncel olarak bulunan 13 lojistik üssüne ek olarak 2030 yılına kadar 13 lojistik üssü daha oluşturularak sayının 26’ya çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Korçak, Ukrayna-Rusya Savaşı sebebiyle kuzey koridorunun ve İsrail-Filistin çatışması nedeniyle güney koridorunun kullanımlarının neredeyse durma noktasına gelmesinin, Avrupa’nın en büyük pazarlarından biri olan Çin ve Uzak Doğu ile ticaretinde Türkiye’nin içinde bulunduğu orta koridorun kullanımının elzem hala gelmesine sebep olduğunu, bu durumun da Türkiye için bir fırsat yarattığını belirtmiştir.

 

  • Panel konuşmacılarından bir diğeri TCDD Taşımacılık AŞ. Genel Müdürlüğü Yük Dairesi Başkanı Naci Özçelik TCDD olarak önümüzdeki dönemde en önem verdikleri meselenin demiryolu yük taşıma hacminin arttırılması olduğunu, bunun için ilgili mevzuat ve altyapı geliştirilmesi konusunda ihtiyaç duyulan kamu desteğinin sağlanmasının büyük önem taşıdığının altını çizmiştir.

 

  • Toros Üniversite Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Demirci Mersin’de bir lojistik üssüne ihtiyaç duyulduğunu, bunun şehrin her yerine yayılan lojistik faaliyet gerçekleştiren firmaların tek yerde toplanmasını sağlayacağını, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük limanlarından olan Mersin Limanı’nın da daha efektif kullanılabilmesine olanak tanıyacağını belirtmiştir. 

 

  • Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Bezginli ise taşıma modlarından karayolunun üzerinde bulunan yükün azaltılmasının daha sürdürülebilir, çevreci ve az maliyetli olan RO-RO ve RO-LA ile kombine taşımacılık modlarına dönüşümünün sağlanmasının önümüzdeki dönemler için kritik olduğunu, kombine taşıma modellerine geçişin kolaylaşabilmesi için de özellikle lojistik üslerine yakın alanlarda demiryolu ve havalimanı altyapılarının oluşturulmasının gerektiğini vurguladı. Ayrıca uluslararası ticarette kullanılan TIR Sözleşmesi ve Ortak Transit Anlaşmasının güncellenmesi gerektiği, bununla ilgi kamunun desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiştir.

 

Atılım Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü tarafından düzenlenen panel; lojistik konusunda en üst düzenleyici ve uygulayıcı kamu otoritelerinin görüşlerini ortaya koyması ve kamuoyunda ilk kez 12. Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alan yaklaşımları sergilemesi bakımından büyük bir ilgi ile izlenmiştir. Çalışmaların kitaplaştırılması düşünülmektedir.