İç ve Dış Paydaş Toplantıları
20.04.2024

19 Nisan 2024 Cuma günü saat 19:00'da Zoom üzerinden iç paydaşlarımızla toplantı gerçekleştirdik. Tüm öğretim elemanlarımız ve her sınıftan temsilci öğrencilerimizin davet edildiği toplantımız, özellikle öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimlerle çok faydalı geçti. Önümüzdeki dönemlerde yapılabilecek etkinlikler, öğrenci-öğretim elemanı ilişkisinin güçlendirilmesi ve öğrencilerimiz hem akademik hem sosyal anlamda beklentileri üzerine konuşulan toplantıda öğrencilerimiz tarafından bölüm müfredatından bekledikleri değişim ve yenilenmeyi de öğrenmiş bulunduk. Özellikle e-ticaret konularının derslerde daha çok yer alması ve ileride müfredata eklenebilecek yeni dersler üzerine çalışılması konusunda karar alındı.

Aynı gün saat 20:00'de gerçekleşen dış paydaş toplantısında ise iş dünyasından değerli paydaşlarımızın fikirlerini dinleyebilme şansını elde ettik. Çok net somut çıktılar aldığımız toplantımızda, dış paydaşlarımızın geri bildirimleri sonucunda çeşitli kararlar alındı. Sürdürülebilirlik üzerine öğrencilerimizde farkındalığı arttırabilmek için çeşitli etkinlikler düzenlenmesi gerektiği, derslerde yeşil lojistiğin öneminin vurgulanması ve ders içeriklerinin bu konuda güncellenmesi ihtiyacına dair kararlar alındı. Ayrıca, Türk Gümrük Mevzuatının okunması ve anlaşılması zor bir mevzuat olması sebebiyle öğrencilerimizin mezuniyet sonrası iş hayatlarında daha fazla fayda sağlayabilmeleri amacıyla mevzuat okumaya dair pratik geliştirmeleri için ilgili derslerde örnek vakalarla desteklenmesi, bu konuda sahada yer alan uzaman kişilerden ders içinde ya da seminer gibi etkinliklerde yararlanılabileceği konusunda karar alındı. Ek olarak öğrencilerimizin TÜBİTAK ve LAP projelerinde yer almasının desteklenmesi kararlaştırıldı.