MLY101 ve MLY301 Dersleri Hakkında ! - 07 10 2020

Sevgili öğrenciler,
Bilindiği üzere MLY101 Kamu Maliyesi ile MLY301 Vergi Hukuku dersleri Prof. Dr. Fevzi Rıfat Ortaç tarafından verilecektir. Dersler programda yer alan gün ve saatlere uygun bir şekilde uzaktan (online) olarak yapılacaktır. Hocamıze yeni bir zoom ve moodle hesabı tanımlanıncaya dek hocamızın ZOOM ID'si aşağıdaki gibi olacaktır. Sizlere yeni duyuru yapılana kadar da aşağıdaki ID üzerinden bu derslere katılmanız önemle duyrulur.

Meeting ID: 678 136 6815