Ersin Özince Atılım'da
07.04.2015

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ersin Özince Atılım'daydı

 

Girişimcilik ve Yenilik başlığı altında iş dünyası ile akademiyi bir araya getirmeye devam ettiğimiz eğitimlerin bu dönem ki üçüncü konuğu İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ersin Özince oldu. Atılım Üniversitesi öğrencilerinin ilgi ve katılımının yüksek olduğu etkinlikte, Sayın Özince’nin konuşmasnı soru cevap bölümü takip etti

 

Türkiye’de girişimciliğin temellerini, bakacılık ve finans sektörününün girişimcilik üzerindeki etkilerinin ele alındığı toplantıda öncelikle girişimcilik kavramının yeniliğinden bahsedildi. Girişimciliğin Türkiye’de görece yeni bir kavram olduğunu ifade eden sayın Özince,  birey ve mülkiyet kavramlarının kanunlarla korunmasına başlandıktan sonra girişimciliğin geliştiğini belirtirken, girişimci kültürün cumhuriyetin kurulmasıyla ve takibinde İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar sonucunda girişimciliğin desteklenmesinin ve gayrimüslimlerin elinde olan girişimcilik tekelinin kırılmasının sağlandığı bilgisini dinleyiciler ile paylaştı.

Sayın Özince konuşmasında Türkiye’nin yenilikçilik söz konusu olduğunda bilimsel alt yapı ve araştırma anlamında pek de ileride olmadığını belirtirken  bunun girişimciliğin önündeki en büyük engel olduğunu belirtti. Girişimcinin zekası ve kabiliyetinin yanı sıra yaşanılan ortamın yenilik anlamında girişimcileri desteklemesi gerektiğinin önemini vurgularken, bilgi ve finansal imkanlarla desteklenen fikirlerin bu coğrafya insanlarını başarıya götüreceğine olan inancını yineledi. Türkiye’de GSYH’nın %1’den daha azı Ar&Ge’ye ayrılırken bu oran AB ülkelerde % 11’ler seyretmektedir. Bu nedenle girişimciliğin sağlan ortamlara ve yeniliğe verilen önemle paralel olarak büyüdüğü gözler önüne serilen konuşamada Avrupa Birliği ülkelerinden ve ABD’den örnekler verildi.  

Bankacılık sekörünün küçük ve orta büyüklükteki girişimlere destek veren bir çok program uyguladığını ve bu programlar  vasıtasıyla elektronik ortamlarda da girişimcilere desteklerini sürdürdüklerini belitrtiken,  girişimciler için en önemli sorunun sadece finansmana erişim değil olası risklerin yönetilmesi olduğunu vurgulandığı konuşmada Türkiye’de güçlü sermaye piyasasının eksikliğinin girişmcilik üzerinde etkisi üzerinde duruldu.

Katma değer yaratan alanlarda girişimciliğin gelişebilmesi içn bir ülkede sermaye piyasasının gelişmiş olması, adil bir vergi sistemi, eşitlikçi bir rekabet ortamı ve tabiki istikrar ve güven ortamının olmazsa olmazlar olarak sıralandığını belittiği konuşmasında genç girişimci adaylarına yine de başarılı olmaktan önce mutlu olmaya önem vermeleri gerektiğini hatırlattı.