Prof. Dr. Tamer Çavuşgil bölümümüzü ziyaret etti
06.04.2017

Georgia State Üniversitesi’nden uluslararası işletmecilik alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Tamer Çavuşgil, bölümümüze çok değerli bir ziyaret gerçekleştirdi. Bölümümüzün hocalarından Prof. Dr. M. Mithat Üner’in özel davetiyle gerçekleşen toplantıda, İşletme bölümü başkanı Prof. Dr. Hasan Kaval da bulunuyordu. Mithat Üner’in doktora tez çalışmasını yürüttüğü Burak Çetin’in gerçekleştirdiği “Özel Hastanelerin Uluslararasılaşma Süreci” başlıklı sunusuna Tamer Çavuşgil de değerlendirmeleriyle katkılarını sunmuş oldu. Toplantıda yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam eden İşletme Fakültesi araştırma görevlilerinden Dilara Baran, Buğra Erdal, Anıl Göker, Uğur Kaplan ve Begüm Uğur’un da dinleyici olarak bulundu.

Toplantının başında, sayın profesör, Amerika’da doktorası eğitim sürdürme olanakları ile ilgili soruları yanıtladı. Ardından, küreselleşmenin geldiği nokta ve uluslararası ticarete olumsuz etkilerinin arttığı, gelişmiş ülkelerin ticaretin serbestliğine karşıt bir tutum geliştirmeye başladıkları üzerinde duruldu. Girişimcilik ve özellikle de, Mithat Üner ve Tamer Çavuşgil’in üzerine birlikte bir kitap yazmış oldukları küresel doğan işletmelerin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere sağladığı fırsat ve üstünlükler tartışıldı. Burak Çetin’in sağlık işletmeciliği ve uluslararasılaşma ile ilgili çok değerli veriler ve içgörüler sunduğu tez çalışmasından hocalar övgüyle bahsederken, tez çalışması yürüten araştırma görevlilerine de ışık tutmuş oldu.

Katılımcıların büyük memnuniyetle ayrıldığı toplantıdan yansıyan kareleri galeride bulabilirsiniz.

Üniversitesinde çok saygın Fuller E. Callaway kürsüsüne sahip olan profesörün akademik profiline http://robinson.gsu.edu/profile/s-tamer-cavusgil/ adresinden ulaşabilirsiniz.