Üniversite Adı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Duyuru Başlama Tarihi

07 Ağustos 2017 

Fakülte Adı

Mühendislik Fakültesi

Son Başvuru Tarihi

31 Ağustos 2017

Bölüm Adı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Ön Değerlendirme Tarihi

6 Eylül 2017

Anabilim Dalı

 

Giriş Sınav Tarihi

11 Eylül 2017

Kadro Tipi

Araştırma Görevlisi

Sonuç Açıklama Tarihi

13 Eylül 2017

Kadro Sayısı

1

Kadro Derecesi

 

 

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde görevlendirilmek üzere 1 adet Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Bu duyuru 07.08.2017 itibarı ile YÖK Akademik kadro ilanları web sayfasında aşağıdaki bağlantıda yayımlanmaya başlanmıştır.

https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=60004

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazete) yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır

Atılım Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

 

Başvuru Koşulları

 1. Üniversitelerin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup ilgili anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak veya bu programlara 2017 Güz dönemi için kabul edilmiş olmak,
 2. Merkezi Sınavdan (ALES) en az 70 puan almış olmak,
 3. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından (YDS-İngilizce) veya eşdeğerliliği Yüksek Öğrenim Kurulunca kabul edilen muadil bir sınavdan en az 70 puan veya buna eşdeğer bir puan almış olmak.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

 1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
 2. Özgeçmiş (fotoğraflı)
 3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
 4. Yabancı dil (YDS veya eşdeğeri) sınav sonuç belgesi
 5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkripti
 6. ALES sonuç belgesi
 7. Nüfus cüzdanı sureti
 8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

Not: Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerinin gönderilmesi yeterli olup sınava çağrılan adaylardan bunların asıllarını ibraz etmeleri istenecektir.

 

Başvuru Şekli:

Başvurular tüm belgeler tamamlanarak şahsen, posta veya elektronik posta yolu ile 31 Ağustos 2017 17:00'ye kadar yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Başvuru Adresi:

Atılım Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Kızılcaşar Mah. İncek Kampüsü Gölbaşı / İncek /ANKARA

Tel: 0 312 586 8398 (Sekreterlik)

Adaylar özgeçmişlerini şahsen veya e-posta (yasemin.kurt@atilim.edu.tr) yoluyla ileterek başvurularını yapabilirler.