Araştırma Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Sonuçları (25.10.2019) - 25 10 2019

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

25.10.2019

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 18.10.2019 tarihinde Yazılı Giriş Sınavı gerçekleştirilmiştir.

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda dokuz (9) aday davet edilmiş olup bu adaylardan beşi (5) yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapmaları için 120 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

Yazılı sınav sonrasında yabancı dil notu (% 10), ALES (% 30), lisans mezuniyet notu (% 30) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirme yapılmıştır. Bu sonuçlara göre aşağıdaki çizelgede 1. sırada yer alan Seren Özer asil aday, 2. sırada yer alan Deniz Albayrak ise yedek aday olarak belirlenmiştir.

 

Sıra No

Adı

Soyadı

ALES Puanı (%30)

Mezuniyet Genel Not Ortalaması (%30)

Yabancı Dil Puanı (%10)

Giriş Sınavı Puanı (%30)

Genel Değerlendirme Puanı

1

Seren

Özer

76,55241

86,70

80,00

79,0

80,68

2

Deniz

Albayrak

75,07980

72,46

88,75

82,0

77,74

3

Sefa

Kazanç

76,86040

80,86

85,00

38,0

Başarısız

4

Nazire Simay

Şahsuvar

72,69674

77,60

76,25

27,0

Başarısız

5

Elif

Muslu

71,75122

68,03

82,50

21,0

Başarısız

6

Batuhan

Bal

74,44136

77,60

82,50

-

Sınava girmedi.

7

Büşra

Ballı

76,76429

61,50

73,75

-

Sınava girmedi.

8

Cennet

Yıldırım

75,98227

66,63

71,25

-

Sınava girmedi.

9

Sinem

Altınışık

74,95991

88,10

71,25

-

Sınava girmedi.

 App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 7116 [site_id] => 11 [title_tr] => Araştırma Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Sonuçları (25.10.2019) [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

25.10.2019

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 18.10.2019 tarihinde Yazılı Giriş Sınavı gerçekleştirilmiştir.

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda dokuz (9) aday davet edilmiş olup bu adaylardan beşi (5) yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapmaları için 120 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

Yazılı sınav sonrasında yabancı dil notu (% 10), ALES (% 30), lisans mezuniyet notu (% 30) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirme yapılmıştır. Bu sonuçlara göre aşağıdaki çizelgede 1. sırada yer alan Seren Özer asil aday, 2. sırada yer alan Deniz Albayrak ise yedek aday olarak belirlenmiştir.

 

Sıra No

Adı

Soyadı

ALES Puanı (%30)

Mezuniyet Genel Not Ortalaması (%30)

Yabancı Dil Puanı (%10)

Giriş Sınavı Puanı (%30)

Genel Değerlendirme Puanı

1

Seren

Özer

76,55241

86,70

80,00

79,0

80,68

2

Deniz

Albayrak

75,07980

72,46

88,75

82,0

77,74

3

Sefa

Kazanç

76,86040

80,86

85,00

38,0

Başarısız

4

Nazire Simay

Şahsuvar

72,69674

77,60

76,25

27,0

Başarısız

5

Elif

Muslu

71,75122

68,03

82,50

21,0

Başarısız

6

Batuhan

Bal

74,44136

77,60

82,50

-

Sınava girmedi.

7

Büşra

Ballı

76,76429

61,50

73,75

-

Sınava girmedi.

8

Cennet

Yıldırım

75,98227

66,63

71,25

-

Sınava girmedi.

9

Sinem

Altınışık

74,95991

88,10

71,25

-

Sınava girmedi.

 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-10-25 08:00:00 [end] => 2019-10-25 12:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-10-25 05:47:07 [updated_at] => 2019-10-25 06:23:19 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => arastirma-gorevlisi-alimi-son-degerlendirme-sonuclari-25-10-2019-1571982427 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 11 [name_tr] => Metalurji ve Malzeme Mühendisliği [url] => mate [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 7116 [site_id] => 11 [title_tr] => Araştırma Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Sonuçları (25.10.2019) [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

ATILIM ÜN\u0130VERS\u0130TES\u0130<\/strong><\/p>\n\n

METALURJ\u0130 VE MALZEME MÜHEND\u0130SL\u0130\u011e\u0130 BÖLÜMÜ<\/strong><\/p>\n\n

ARA\u015eTIRMA GÖREVL\u0130S\u0130 ALIM KOM\u0130SYONU<\/strong><\/p>\n\n

SON DE\u011eERLEND\u0130RME TUTANA\u011eI<\/strong><\/p>\n\n

25.10.2019<\/strong><\/p>\n\n

Ö\u011fretim Üyesi D\u0131\u015f\u0131ndaki Ö\u011fretim Eleman\u0131 Kadrolar\u0131na Yap\u0131lacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi S\u0131nav ile Giri\u015f S\u0131navlar\u0131na \u0130li\u015fkin Usul ve Esaslar Hakk\u0131nda Yönetmelik” uyar\u0131nca 18.10.2019 tarihinde Yaz\u0131l\u0131 Giri\u015f S\u0131nav\u0131 gerçekle\u015ftirilmi\u015ftir.<\/p>\n\n

S\u0131nava, ba\u015fvurular aras\u0131ndan yap\u0131lan ön de\u011ferlendirme sonucunda dokuz (9) aday davet edilmi\u015f olup bu adaylardan be\u015fi (5) yaz\u0131l\u0131 s\u0131nava kat\u0131lmak üzere belirtilen gün ve saatte haz\u0131r bulunmu\u015ftur. Adaylara, yaz\u0131l\u0131 s\u0131nav sorular\u0131n\u0131 yapmalar\u0131 için 120 dakika süre verilmi\u015f ve bu süre sonunda adaylar\u0131n s\u0131nav kâ\u011f\u0131tlar\u0131 toplanm\u0131\u015f ve de\u011ferlendirilmi\u015ftir.<\/p>\n\n

Yaz\u0131l\u0131 s\u0131nav sonras\u0131nda yabanc\u0131 dil notu (% 10), ALES (% 30), lisans mezuniyet notu (% 30) ve yaz\u0131l\u0131 s\u0131nav notu (% 30) dikkate al\u0131narak son de\u011ferlendirme yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Bu sonuçlara göre a\u015fa\u011f\u0131daki çizelgede 1. s\u0131rada yer alan Seren Özer asil aday, 2. s\u0131rada yer alan Deniz Albayrak ise yedek aday olarak belirlenmi\u015ftir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

S\u0131ra No<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ad\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Soyad\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

ALES Puan\u0131 (%30)<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Mezuniyet Genel Not Ortalamas\u0131 (%30)<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Yabanc\u0131 Dil Puan\u0131 (%10)<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Giri\u015f S\u0131nav\u0131 Puan\u0131 (%30)<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Genel De\u011ferlendirme Puan\u0131<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

1<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Seren<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Özer<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

76,55241<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

86,70<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

80,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

79,0<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

80,68<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

2<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Deniz<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Albayrak<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

75,07980<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

72,46<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

88,75<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

82,0<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

77,74<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

3<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Sefa<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Kazanç<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

76,86040<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

80,86<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

85,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

38,0<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015far\u0131s\u0131z <\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

4<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Nazire Simay<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

\u015eahsuvar<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

72,69674<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

77,60<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

76,25<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

27,0<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015far\u0131s\u0131z<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

5<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Elif<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Muslu<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

71,75122<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

68,03<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

82,50<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

21,0<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015far\u0131s\u0131z<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

6<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Batuhan<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bal<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

74,44136<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

77,60<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

82,50<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

-<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

S\u0131nava girmedi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

7<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Bü\u015fra<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ball\u0131<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

76,76429<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

61,50<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

73,75<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

-<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

S\u0131nava girmedi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

8<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Cennet<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Y\u0131ld\u0131r\u0131m<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

75,98227<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

66,63<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

71,25<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

-<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

S\u0131nava girmedi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

9<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Sinem<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Alt\u0131n\u0131\u015f\u0131k<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

74,95991<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

88,10<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

71,25<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

-<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

S\u0131nava girmedi.<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-10-25 08:00:00 [end] => 2019-10-25 12:00:00 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-10-25 05:47:07 [updated_at] => 2019-10-25 06:23:19 [short_desc_tr] => [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => arastirma-gorevlisi-alimi-son-degerlendirme-sonuclari-25-10-2019-1571982427 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 11 [name_tr] => Metalurji ve Malzeme Mühendisliği [name_en] => Metallurgical and Materials Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => mate [slug_en] => mate [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1561725186-MUDEK-metalurji-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1532954724-metalurji_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":790073,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1561725186-MUDEK-metalurji-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725186-MUDEK-metalurji-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1561725186-MUDEK-metalurji-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":246108,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1532954724-metalurji_bolum.jpg"},"caption":"1532954724-metalurji_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1532954724-metalurji_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/75.JPG"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1022225,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/75.JPG"},"caption":"75.JPG","width":"1366px","height":"911px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/75.JPG"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:45:59 [updated_at] => 2019-06-28 12:33:12 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 41 [rgt] => 42 [depth] => 2 [color] => [url] => mate [home_page_id] => 34 [atacs_id] => 276 [parent] => 0 [master_id] => 71 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 44 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 11 [name_tr] => Metalurji ve Malzeme Mühendisliği [name_en] => Metallurgical and Materials Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => mate [slug_en] => mate [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1561725186-MUDEK-metalurji-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1532954724-metalurji_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":790073,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1561725186-MUDEK-metalurji-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725186-MUDEK-metalurji-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1561725186-MUDEK-metalurji-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":246108,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1532954724-metalurji_bolum.jpg"},"caption":"1532954724-metalurji_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/1532954724-metalurji_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/75.JPG"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1022225,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/75.JPG"},"caption":"75.JPG","width":"1366px","height":"911px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/metalurji-ve-malzeme-muhendisligi\/75.JPG"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:45:59 [updated_at] => 2019-06-28 12:33:12 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 41 [rgt] => 42 [depth] => 2 [color] => [url] => mate [home_page_id] => 34 [atacs_id] => 276 [parent] => 0 [master_id] => 71 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 44 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1