Araştırma Görevlisi Alımı Son Değerlendirme Sonuçları (08.04.2021)
08.04.2021

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

08.04.2021

 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca 01.04.2021 tarihinde Yazılı Giriş Sınavı gerçekleştirilmiştir.

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda beş (5) aday davet edilmiş olup bu adayların tamamı yazılı sınava katılmıştır. Adaylara, yazılı sınav sorularını cevaplamaları için 120 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

Yazılı sınav sonrasında ALES puanı (%30), mezuniyet genel not ortalaması (%30), yabancı dil puanı (%10) ve yazılı sınav puanı (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur.

Yapılan değerlendirme sonucunda yazılı sınavda 100 üzerinden 60 puan kriterini sağlayan P... G... asil aday olarak belirlenmiştir. Yazılı sınavda 100 üzerinden 60 puan kriterini sağlayan başka aday olmadığı için yedek aday belirlenememiştir.

 

Sıra No

Adı Soyadı

ALES

Mezuniyet Genel Not Ortalaması

Yabancı Dil

Yazılı Sınav

Genel Değerlendirme

Puanı

Ağırlığı (%30)

Puanı

Ağırlığı (%30)

Puanı

Ağırlığı (%10)

Puanı

Ağırlığı (%30)

1

P... G...

81,82

24,55

75,50

22,65

91,25

9,13

61

18,30

74,62

2

B... U...

90,72

27,22

74,33

22,30

91,25

9,13

49

14,70

Başarısız

3

E... Ç...

81,41

24,42

74,56

22,37

87,50

8,75

49

14,70

Başarısız

4

B... K... D...

73,75

22,13

78,06

23,42

90,00

9,00

44

13,20

Başarısız

5

Ş... B...

77,60

23,28

89,26

26,78

83,75

8,38

19

5,70

Başarısız