Teknik Gezi: EKSTRA METAL Döküm ve İzabe Sanayii Ldt.Şti Fabrikaları, 24.11.2009
24.11.2009

Bölümümüz 4. sınıf öğrencileri MATE 401 dersi kapsamında hocaları Yrd.Doç.Dr. Kâzım Tur'un organizasyonu ile EKSTRA METAL Döküm ve İzabe Sanayii Ldt.Şti Fabrikalarını ziyaret ederek, gri ve sfero dökme demir üretim prosesleriyle ilgili bilgi almışlar; indüksiyon ocağı ve şarj malzemelerini, reçineli kalıplama hattını, CNC işleme tezgahlarını görmüşler; kum kalıplama ve döküm pratiği ile kalıplama kumları için çeşitli deneyler yapmışlardır. Bunu yanısıra, komşu küçük dökümhanelerden ikisi ziyaret edilerek kupol döküm ocağı ve alüminyum dökümünü görmüşlerdir.