Teknik Gezi: İSKENDERUN Demir-Çelik İşletmeleri, EKİNCİLER Demir-Çelik ve YAZICI Demir-Çelik Fabrikaları, 25.02.2010
03.03.2010

Bölümümüz öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan 30 kişilik bir grup Prof. Dr. Erdoğan Tekin'in organizasyonu ile 03-07.03.2010 tarihleri arasında İSKENDERUN Demir-Çelik İşletmeleri ile EKİNCİLER Demir-Çelik ve YAZICI Demir-Çelik Fabrikalarını ziyaret ederek, yüksek fırın ve ark ocakları ile demir-çelik üretimi, sürekli döküm ve haddeleme proseslerini yerinde gözlemleyeceklerdir.