09.12.2010 tarihinde Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) Ziyareti
09.12.2010

Sanayicilerimizin üniversitemizi iyi tanımalarının hem öğrencilerimiz, hem mezunlarımız, hem de öğretim elemanlarımız açısından ne kadar önemli olduğu açıktır.

Buradan yola çıkarak, Ankara’lı sanayicilerimizin üniversitemizi ziyaret edip olanaklarımızı görerek, ortak projeler geliştirilmesi ve danışmanlık hizmetleri alınmasına temel oluşturması için ASO Genel Sekreteri Vedat Kahyalar ile Malzeme Mühendisliği öğretim üyemiz Yrd.Doç.Dr. Kâzım Tur’un ortak organizasyonu ile Ankara Sanayi Odası’ndan bir heyet Mühendislik Fakültemizi ziyaret ederek, özellikle Malzeme Mühendisliği Bölümü, İmalat Mühendisliği Bölümü ve Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi hakkında bilgi aldılar.

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin ÖZDEBİR, ASO Genel Sekreteri Vedat KAHYALAR, Hidromek Genel Müdürü Hasan BASRİ BOZKURT, BVS Genel Müdürü Saltuk ERDEMLİ, Aksan Kardan Genel Müdürü Ali Fuat ERDOĞAN’dan oluşan ASO Heyeti, Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof.Dr. Gülhan ÖZBAYOĞLU, Malzeme Mühendisliği Bölüm Bşk. Prof.Dr. Erdoğan TEKİN, İmalat Mühendisliği Bölüm Bşk. Bilgin KAFTANOĞLU ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Bşk. Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Kâzım TUR ile kısa bir toplantı yaparak, Mühendislik Fakültesi hakkında bilgi almışlar ve karşılıklı işbirliğine açık olduklarını ifade etmişlerdir. Daha sonra ASO Heyetine Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi gezdirilerek, mevcut cihazlar, yapılan çalışmalar ve olanaklar hakkında bilgi sunulmuştur.

Heyette yer alan sanayicilerimizden bazıları özellikle malzeme seçimi, malzeme içyapı/özellik ve testler konusunda üniversitemizin ilgili bölümlerinden destek alabileceklerini ifade etmişler.

Sanayicilerimiz, gördüklerinden ve öğretim üyelerimizin sanayi ile işbirliği için gösterdikleri ilgi ve sıcak yaklaşımdan çok memnun olduklarını, üniversitemizden bir heyetin de ASO 1. Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etmesini beklediklerini ifade ederek üniversitemizden ayrılmışlardır.