Bölümümüz İlk Yüksek Lisans Mezununu Verdi. - 21 12 2012

Bölümümüzden 2010 yılında Lisans derecesiyle mezun olan Ali Tunç Demirci, Prof. Dr. Erdoğan Tekin danışmanlığında Bölümümüzde yürüttüğü "Effect of Austempering on the Microstructural and Ballistic Properties of MIL-A-12560 and AISI 4340 Steels" başlıklı Yüksek Lisans tezini Ekim 2012'de başarıyla tamamlayarak Yüksek Mühendis ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Kendisini kutluyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü