Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Alus'08 ve Aluexpo 2017'deydi - 06 10 2017

5-6 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenen 5. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı (Aluexpo 2017) ve bu fuarla eşzamanlı olarak düzenlenen 8. Alüminyum Sempozyumu'na (Alus'08), Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden 26 öğrenci ile İmalat Mühendisliği Bölümü'nden 13 öğrenci, bölüm öğretim üyelerimizden Yard. Doç. Dr. Kazım TUR'un organzisyonuyla katılmışlardır. Bu teknik gezi için üniversitemiz otobüs tahsis etmiştir.