Matematik Bölümü Araştırma Görevlisi Son-Değerlendirme Tutanağı
30.07.2020

Atılım Üniversitesi
Matematik Bölümü
Araştırma Görevlisi Son-Değerlendirme Tutanağı

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 23.07.2020 tarihinde yapılan giriş sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir;

İlana başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda 10 (on) aday yazılı sınava davet edilmiş olup bu adaylardan 8 (sekiz)’i yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapmaları için 120 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

Yazılı sınav sonrasında ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirme yapılmıştır. Buna göre bilim sınavı puanı en az 60 (altmış) ve değerlendirme puanı en az 65 (altmış beş) kriterini sağlayan Eda YILMAZ asıl aday, Yağmur GÜREL yedek aday olarak belirlenmiştir.

Adayların değerlendirme puanları aşağıda verilmiştir:

 

SIRA NO

ADI SOYADI

Y. DİL(%10)

ALES(%30)

CGPA(%30)*

SINAV NOTU(%30)

TOPLAM PUAN

1

EDA YILMAZ

96,25

82,81165

84

63

78,568495

2

YAĞMUR GÜREL

90

84,04473

78,8

65

77,353419

3

GİZEM KARA

83,75

82,29912

83,3

60

76,054736

4

OĞUZ KOÇ

85

87,20074

77,1

BAŞARISIZ

5

EYLEM SUNA USTA

90

84,98485

79,9

BAŞARISIZ

6

EMRE KOCABALKAN

96,25

84,21946

83,6

BAŞARISIZ

7

HATİCE TEKİN

92,5

74,61496

76

BAŞARISIZ

8

SEZİN ÇİT

81,25

84,63136

79,7

BAŞARISIZ

9

HAMİDE KURU

86,25

84,77233

87,63

SINAVA GİRMEDİ

10

BUKET AY

73,75

92,42957

77,8

SINAVA GİRMEDİ

*Adayın mezun olduğu üniversitenin 4'LÜK SİSTEMİ 100'LÜK SİSTEME DÖNÜŞTÜRME TABLOSU kullanılmıştır. Dönüştürme tablosu olmayan üniversiteler için YÖK'ün tablosu dikkate alınmıştır.