Akran Eğitimi Programında Akran Liderler Görevlendirilecektir. Son Başvuru Tarihi: 15 Mart 2021
10.03.2021

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi birinci sınıf matematik derslerinde başarıyı artırmak amacıyla uygulanan ders dışı Akran Eğitimi Programında çalışmak üzere Akran Lider öğrenci asistanlar görevlendirilecektir. Bölümümüz önderliğinde eğitilecek Akran Lider öğrenciler kendi programlarına göre belirleyecekleri saatlerde MATH151, MATH152 ve MATH380 derslerine destek amaçlı öğrenci grupları ile çalışacaklardır.

Seçilecek öğrencilere Akran Lider olarak çalıştıkları her saat için üniversitenin öğrenci asistanlara ödediği ücret verilecektir. Bu programda Akran Lider olarak çalışmak isteyen öğrencilerin bir sayfalık özgeçmiş, son dönemi içeren transkript ve çalışabileceği saatlerin belirtildiği ders programlarıyla birlikte en geç 15 Mart 2021 tarihine kadar Matematik Bölüm Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

 

Akran Lider olacak öğrenci asistanlardan aranacak nitelikler:

1. 2. sınıf veya üstü lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olmak,

2. Lisans genel not ortalamasının en az 2.80 olması,

3. Mühendislik Fakültesi öğrencisi ise MATH151, MATH152 veya MATH157, MATH158 derslerinden, Matematik Bölümü öğrencisi ise MATH251 ve MATH252 derslerinden en az BB notu almış olmak,

4. Haftada 4-6 saat çalışabilecek olmak ve başkalarına yardım etmeye hevesli olmak.

Not: MATH380 dersi için sadece MATHLAB programlama anlatılacak olup Akran Lider öğrenci adayının bilgisayar programlama bilgisinin ileri düzeyde olması beklenmektedir.  

Not: Pandemi nedeniyle derslerin zoom üzerinden online olarak yapılması planlanmaktadır. Uygun ortam sağlanması durumunda ve katılım düzeyine bakılarak dersliklerde tahtada anlatım da yapılabilecektir.