20.12.2021 İlan tarihli Matematik Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonucu
07.01.2022

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Matematik Bölümü Araştırma Görevliliği” için yapılan ilana 19 aday başvurmuştur. İlgili yönetmeliğin aşağıda verilen maddesine göre adayların sıralamaları; yabancı dil sonuçları (İngilizce Dil düzeyi) ve ALES puanı esas alınarak yapılmıştır. Yapılan sıralamaya giren 10 aday aşağıdaki tabloda sıralanmıştır. Adaylar 11.01.2022 tarihinde yapılacak yazılı sınava davet edilmektedir.

MADDE 10 (1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder.

 

Sıra No

ADI ve SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

TOPLAM

YABANCI DİL (%40)

ALES (%60)

NOTU

NOTU

1

Ö… S…

93,75

95,09384

94,556304

2

H….. T….

92,5

90,02156

91,012936

3

İ… Ö……..

88,75

92,04619

90,727714

4

İ… Z…..

92,5

87,6859

89,61154

5

A… C..

86,25

88,14867

87,389202

6

A…. U…

87,5

85,87255

86,52353

7

M….. K….

90

83,14622

85,887732

8

H….. K…

86,25

84,77233

85,363398

9

S…. K……

82,5

83,71714

83,230284

10

O…. A…..

77,5

85,72933

82,437598

 

Sınav Tarihi: 11.01.2022 Salı 

Sınav Saati: 10.00

Sınav Yeri: Atılım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 1. Kat FEF 114 No’lu Derslik