Matematik Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı için Son Değerlendirme Sonuçları
18.01.2022

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 11.01.2022 tarihinde yapılan giriş sınavı sonrası oluşan sıralama aşağıdaki gibidir;

İlana başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda 10 (on) aday yazılı sınava davet edilmiş olup bu adaylardan 9 (dokuz)’u yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapmaları için 120 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

Yazılı sınav sonrasında ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirme yapılmıştır. Buna göre bilim sınavı puanı en az 60 (altmış) ve değerlendirme puanı en az 65 (altmış beş) kriterini sağlayanlar arasından Ö… S… asıl aday, H….. K… yedek aday olarak belirlenmiştir.

Adayların değerlendirme puanları aşağıda verilmiştir:

SIRA NO

ADI SOYADI

Y. DİL(%10)

ALES(%30)

CGPA(%30)*

SINAV NOTU(%30)

TOPLAM PUAN

1

Ö… S…

93,75

95,09384

82,6

88

89,083152

2

H….. K…

86,25

84,77233

87,63

75

82,845699

3

M….. K….

90

83,14622

90,2

60

79,003866

4

İ… Ö……..

88,75

92,04619

80,86

35

BAŞARISIZ

5

A… C..

86,25

88,14867

81,4

29

BAŞARISIZ

6

İ… Z…..

92,5

87,6859

90,2

18

BAŞARISIZ

7

O…. A…..

77,5

85,72933

80,8

28

BAŞARISIZ

8

A…. U…

87,5

85,87255

79,23

26

BAŞARISIZ

9

S…. K……

82,5

83,71714

76,43

10

BAŞARISIZ

10

H….. T….

92,5

90,02156

76

SINAVA GİRMEDİ

SINAVA GİRMEDİ

* Mezuniyet not ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu’nun web sitesinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür:
 https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/personel_dairesi/4_luk_sistem_100.pdf