Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı ve Son Değerlendirme Sonuçları - 15 01 2019

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI VE SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 08.01.2018 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda dokuz (9) aday davet edilmiş olup bu adaylardan altısı (6) sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, daha önceden hazırlanmış olan yazılı sınav sorularını yapmaları için 75 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kağıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir. Doç. Dr. Özgür Aslan raportör olarak görevlendirilmiş.

 

Yazılı sınav sonrasında ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirilme yapılmıştır. Buna göre 20 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete ’de de belirtildiği üzere; değerlendirme puanı olan 65 (altmış beş) puan kriterini sağlayan Gizem Nur Bulanık asil aday olarak belirlenmiştir. Sınava giren diğer adayların yazılı sınav notu 60’ın altında kaldığından, yedek aday listesi verilmemiştir.

 

Başarılı adayın değerlendirme puanı aşağıda verilmiştir:

 

 

İsim

GİRİŞ SINAVI

ALES

YDS

CGPA

Toplam

Karar

30%

30%

10%

30%

100%

1

Gizem Nur Bulanık

72,00

70,05

90,00

67,56

71,88

Başarılı Asil

2

Abdulkadir Kılıç

23,00

91,56

75,00

81,33

 

Başarısız

3

Kayhan Dağıdır

33,00

76,37

86,25

76,43

 

Başarısız

4

Talip Ağdaşan

11,00

77,58

78,75

60,80

 

Başarısız

5

Mevlüt Aydın

2,00

80,24

72,50

82,03

 

Başarısız

6

Mehmet Kemal Tankut

2,00

73,68

80,00

70,83

 

BaşarısızApp\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6292 [site_id] => 10 [title_tr] => Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı ve Son Değerlendirme Sonuçları [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI VE SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 08.01.2018 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda dokuz (9) aday davet edilmiş olup bu adaylardan altısı (6) sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, daha önceden hazırlanmış olan yazılı sınav sorularını yapmaları için 75 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kağıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir. Doç. Dr. Özgür Aslan raportör olarak görevlendirilmiş.

 

Yazılı sınav sonrasında ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirilme yapılmıştır. Buna göre 20 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete ’de de belirtildiği üzere; değerlendirme puanı olan 65 (altmış beş) puan kriterini sağlayan Gizem Nur Bulanık asil aday olarak belirlenmiştir. Sınava giren diğer adayların yazılı sınav notu 60’ın altında kaldığından, yedek aday listesi verilmemiştir.

 

Başarılı adayın değerlendirme puanı aşağıda verilmiştir:

 

 

İsim

GİRİŞ SINAVI

ALES

YDS

CGPA

Toplam

Karar

30%

30%

10%

30%

100%

1

Gizem Nur Bulanık

72,00

70,05

90,00

67,56

71,88

Başarılı Asil

2

Abdulkadir Kılıç

23,00

91,56

75,00

81,33

 

Başarısız

3

Kayhan Dağıdır

33,00

76,37

86,25

76,43

 

Başarısız

4

Talip Ağdaşan

11,00

77,58

78,75

60,80

 

Başarısız

5

Mevlüt Aydın

2,00

80,24

72,50

82,03

 

Başarısız

6

Mehmet Kemal Tankut

2,00

73,68

80,00

70,83

 

Başarısız

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-01-15 10:13:58 [end] => 2019-02-05 10:13:58 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-01-15 07:13:48 [updated_at] => 2019-01-15 07:13:48 [short_desc_tr] => Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı ve Son Değerlendirme Sonuçları [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => makine-muhendisligi-bolumu-arastirma-gorevlisi-giris-sinavi-ve-son-degerlendirme-sonuclari-1547536428 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 10 [name_tr] => Makine Mühendisliği [url] => me [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6292 [site_id] => 10 [title_tr] => Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı ve Son Değerlendirme Sonuçları [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

MAK\u0130NE MÜHEND\u0130SL\u0130\u011e\u0130 BÖLÜMÜ ARA\u015eTIRMA GÖREVL\u0130S\u0130 G\u0130R\u0130\u015e SINAVI VE SON DE\u011eERLEND\u0130RME SONUÇLARI<\/strong><\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

“Ö\u011fretim Üyesi D\u0131\u015f\u0131ndaki Ö\u011fretim Eleman\u0131 Kadrolar\u0131na Naklen veya Aç\u0131ktan Yap\u0131lacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi S\u0131nav ile Giri\u015f S\u0131navlar\u0131na \u0130li\u015fkin Usul ve Esaslar Hakk\u0131nda Yönetmelik” uyar\u0131nca 08.01.2018 tarihinde yap\u0131lan Giri\u015f S\u0131nav\u0131 sonuçlar\u0131 a\u015fa\u011f\u0131daki gibidir:<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

S\u0131nava, ba\u015fvurular aras\u0131ndan yap\u0131lan ön de\u011ferlendirme sonucunda dokuz (9) aday davet edilmi\u015f olup bu adaylardan alt\u0131s\u0131 (6) s\u0131nava kat\u0131lmak üzere belirtilen gün ve saatte haz\u0131r bulunmu\u015ftur. Adaylara, daha önceden haz\u0131rlanm\u0131\u015f olan yaz\u0131l\u0131 s\u0131nav sorular\u0131n\u0131 yapmalar\u0131 için 75 dakika süre verilmi\u015f ve bu süre sonunda adaylar\u0131n s\u0131nav ka\u011f\u0131tlar\u0131 toplanm\u0131\u015f ve de\u011ferlendirilmi\u015ftir. Doç. Dr. Özgür Aslan raportör olarak görevlendirilmi\u015f.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Yaz\u0131l\u0131 s\u0131nav sonras\u0131nda ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabanc\u0131 dil notu (%10) ve yaz\u0131l\u0131 s\u0131nav notu (% 30) dikkate al\u0131narak son de\u011ferlendirilme yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Buna göre 20 Aral\u0131k 2018 tarihli Resmi Gazete ’de de belirtildi\u011fi üzere; de\u011ferlendirme puan\u0131 olan 65 (altm\u0131\u015f be\u015f) puan kriterini sa\u011flayan Gizem Nur Bulan\u0131k asil aday olarak belirlenmi\u015ftir. S\u0131nava giren di\u011fer adaylar\u0131n yaz\u0131l\u0131 s\u0131nav notu 60’\u0131n alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131ndan, yedek aday listesi verilmemi\u015ftir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Ba\u015far\u0131l\u0131 aday\u0131n de\u011ferlendirme puan\u0131 a\u015fa\u011f\u0131da verilmi\u015ftir:<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

\u0130sim<\/em><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

G\u0130R\u0130\u015e SINAVI<\/em><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

ALES<\/em><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

YDS<\/em><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

CGPA<\/em><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Toplam<\/em><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Karar<\/em><\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

30%<\/em><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

30%<\/em><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

10%<\/em><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

30%<\/em><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

100%<\/em><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

1<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Gizem Nur Bulan\u0131k<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

72,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

70,05<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

90,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

67,56<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

71,88<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ba\u015far\u0131l\u0131 Asil<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

2<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Abdulkadir K\u0131l\u0131ç<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

23,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

91,56<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

75,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

81,33<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

 <\/td>\n\t\t\t\n\t\t\t

Ba\u015far\u0131s\u0131z<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

3<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Kayhan Da\u011f\u0131d\u0131r<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

33,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

76,37<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

86,25<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

76,43<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

 <\/td>\n\t\t\t\n\t\t\t

Ba\u015far\u0131s\u0131z<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

4<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Talip A\u011fda\u015fan<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

11,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

77,58<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

78,75<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

60,80<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

 <\/td>\n\t\t\t\n\t\t\t

Ba\u015far\u0131s\u0131z<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

5<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Mevlüt Ayd\u0131n<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

2,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

80,24<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

72,50<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

82,03<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

 <\/td>\n\t\t\t\n\t\t\t

Ba\u015far\u0131s\u0131z<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

6<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Mehmet Kemal Tankut<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

2,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

73,68<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

80,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

70,83<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

 <\/td>\n\t\t\t\n\t\t\t

Ba\u015far\u0131s\u0131z<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-01-15 10:13:58 [end] => 2019-02-05 10:13:58 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-01-15 07:13:48 [updated_at] => 2019-01-15 07:13:48 [short_desc_tr] => Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı ve Son Değerlendirme Sonuçları [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 0 [media_dir] => makine-muhendisligi-bolumu-arastirma-gorevlisi-giris-sinavi-ve-son-degerlendirme-sonuclari-1547536428 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 10 [name_tr] => Makine Mühendisliği [name_en] => Mechanical Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => me [slug_en] => me [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/1519399502-makine_muh_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":174506,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/1519399502-makine_muh_bolum.jpg"},"caption":"1519399502-makine_muh_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/1519399502-makine_muh_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/4.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1374779,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/4.jpg"},"caption":"4.jpg","width":"1366px","height":"907px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/4.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:43:33 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 37 [rgt] => 38 [depth] => 2 [color] => [url] => me [home_page_id] => 289 [atacs_id] => 5187 [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 56 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 10 [name_tr] => Makine Mühendisliği [name_en] => Mechanical Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => me [slug_en] => me [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/1519399502-makine_muh_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":174506,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/1519399502-makine_muh_bolum.jpg"},"caption":"1519399502-makine_muh_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/1519399502-makine_muh_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/4.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1374779,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/4.jpg"},"caption":"4.jpg","width":"1366px","height":"907px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/4.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:43:33 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 37 [rgt] => 38 [depth] => 2 [color] => [url] => me [home_page_id] => 289 [atacs_id] => 5187 [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 56 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1