Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı ve Son Değerlendirme Sonuçları
15.01.2019

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI VE SON DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 08.01.2018 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda dokuz (9) aday davet edilmiş olup bu adaylardan altısı (6) sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, daha önceden hazırlanmış olan yazılı sınav sorularını yapmaları için 75 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kağıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir. Doç. Dr. Özgür Aslan raportör olarak görevlendirilmiş.

 

Yazılı sınav sonrasında ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirilme yapılmıştır. Buna göre 20 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete ’de de belirtildiği üzere; değerlendirme puanı olan 65 (altmış beş) puan kriterini sağlayan Gizem Nur Bulanık asil aday olarak belirlenmiştir. Sınava giren diğer adayların yazılı sınav notu 60’ın altında kaldığından, yedek aday listesi verilmemiştir.

 

Başarılı adayın değerlendirme puanı aşağıda verilmiştir:

 

 

İsim

GİRİŞ SINAVI

ALES

YDS

CGPA

Toplam

Karar

30%

30%

10%

30%

100%

1

Gizem Nur Bulanık

72,00

70,05

90,00

67,56

71,88

Başarılı Asil

2

Abdulkadir Kılıç

23,00

91,56

75,00

81,33

 

Başarısız

3

Kayhan Dağıdır

33,00

76,37

86,25

76,43

 

Başarısız

4

Talip Ağdaşan

11,00

77,58

78,75

60,80

 

Başarısız

5

Mevlüt Aydın

2,00

80,24

72,50

82,03

 

Başarısız

6

Mehmet Kemal Tankut

2,00

73,68

80,00

70,83

 

Başarısız