Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları - 20 02 2019

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

İÇİN ÖNDEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Makine Mühendisliği Bölümü - Araştırma Görevliliği” için yapılan ilana 15 aday başvurmuştur. Adayların yabancı dil sınavı sonuçları ve ALES sayısal puanı esas alınarak yapılan incelemelerden 15 adayın da yeterli olduğu görülmüştür. Aşağıdaki tabloda yer alan adaylar, 25.02.2019 günü saat 10:30’da Mühendislik Fakültesi A-2 Blok, 3. Kat, 3074 no’lu toplantı salonunda yapılacak “sözlü sınava” ve yine aynı yerde 12:30’da yapılacak olan “yazılı sınava” davet edilmektedirler. 

Sıra No

ADI ve SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

TOPLAM

YABANCI DİL (%40)

ALES (%60)

NOTU

NOTU

1

A. BİLAL ÖZCAN

92,50

82,60

86,56

2

GAMZE ÇAKIR

93,75

78,96

84,88

3

HAYRİ YILDIZ

77,50

88,52

84,11

4

RÜMEYSA YALINDAĞ

77,50

85,69

82,41

5

E. DİCLE TURŞUCULAR

88,75

76,65

81,49

6

U. RAMAZAN UĞURLU

83,75

78,12

80,37

7

BETÜL SÖZEN

83,75

77,64

80,08

8

ASLIHAN KARACA

73,75

84,17

80,00

9

A. RAŞİT YEREBASMAZ

81,25

78,14

79,38

10

TALİP AĞDAŞAN

78,75

77,58

78,05

11

H. HÜSEYİN IŞIK

71,25

81,66

77,50

12

EGEMEN SARP

73,75

78,42

76,55

13

GONCA GÖRMEZ

71,25

79,48

76,19

14

OZAN TEKİN

70,00

73,32

71,99

15

TUGAY ÜSTÜN

71,25

70,97

71,08

 

 

 

 App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6403 [site_id] => 10 [title_tr] => Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI

İÇİN ÖNDEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Makine Mühendisliği Bölümü - Araştırma Görevliliği” için yapılan ilana 15 aday başvurmuştur. Adayların yabancı dil sınavı sonuçları ve ALES sayısal puanı esas alınarak yapılan incelemelerden 15 adayın da yeterli olduğu görülmüştür. Aşağıdaki tabloda yer alan adaylar, 25.02.2019 günü saat 10:30’da Mühendislik Fakültesi A-2 Blok, 3. Kat, 3074 no’lu toplantı salonunda yapılacak “sözlü sınava” ve yine aynı yerde 12:30’da yapılacak olan “yazılı sınava” davet edilmektedirler. 

Sıra No

ADI ve SOYADI

PUANLAR VE AĞIRLIKLARI

TOPLAM

YABANCI DİL (%40)

ALES (%60)

NOTU

NOTU

1

A. BİLAL ÖZCAN

92,50

82,60

86,56

2

GAMZE ÇAKIR

93,75

78,96

84,88

3

HAYRİ YILDIZ

77,50

88,52

84,11

4

RÜMEYSA YALINDAĞ

77,50

85,69

82,41

5

E. DİCLE TURŞUCULAR

88,75

76,65

81,49

6

U. RAMAZAN UĞURLU

83,75

78,12

80,37

7

BETÜL SÖZEN

83,75

77,64

80,08

8

ASLIHAN KARACA

73,75

84,17

80,00

9

A. RAŞİT YEREBASMAZ

81,25

78,14

79,38

10

TALİP AĞDAŞAN

78,75

77,58

78,05

11

H. HÜSEYİN IŞIK

71,25

81,66

77,50

12

EGEMEN SARP

73,75

78,42

76,55

13

GONCA GÖRMEZ

71,25

79,48

76,19

14

OZAN TEKİN

70,00

73,32

71,99

15

TUGAY ÜSTÜN

71,25

70,97

71,08

 

 

 

 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-02-20 11:03:16 [end] => 2019-03-20 11:03:16 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-02-20 08:00:52 [updated_at] => 2019-02-20 08:54:23 [short_desc_tr] => Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => makine-muhendisligi-bolumu-arastirma-gorevlisi-alimi-on-degerlendirme-sonuclari-1550649652 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 10 [name_tr] => Makine Mühendisliği [url] => me [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6403 [site_id] => 10 [title_tr] => Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

ATILIM ÜN\u0130VERS\u0130TES\u0130<\/p>\n\n

MAK\u0130NE MÜHEND\u0130SL\u0130\u011e\u0130 BÖLÜMÜ<\/p>\n\n

ARA\u015eTIRMA GÖREVL\u0130S\u0130 G\u0130R\u0130\u015e SINAVI<\/p>\n\n

\u0130Ç\u0130N ÖNDE\u011eERLEND\u0130RME <\/strong>TUTANA\u011eI<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

“Ö\u011fretim Üyesi D\u0131\u015f\u0131ndaki Ö\u011fretim Eleman\u0131 Kadrolar\u0131na Naklen veya Aç\u0131ktan Yap\u0131lacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi S\u0131nav ile Giri\u015f S\u0131navlar\u0131na \u0130li\u015fkin Usul ve Esaslar Hakk\u0131nda Yönetmelik” uyar\u0131nca “Makine Mühendisli\u011fi Bölümü - Ara\u015ft\u0131rma Görevlili\u011fi” için yap\u0131lan ilana 15 aday<\/strong> ba\u015fvurmu\u015ftur. Adaylar\u0131n yabanc\u0131 dil s\u0131nav\u0131 sonuçlar\u0131 ve ALES say\u0131sal puan\u0131 esas al\u0131narak yap\u0131lan incelemelerden 15 aday\u0131n da<\/strong> yeterli<\/strong> oldu\u011fu görülmü\u015ftür. A\u015fa\u011f\u0131daki tabloda yer alan adaylar, 25.02.2019 günü saat 10:30’da Mühendislik Fakültesi A-2 Blok, 3. Kat, 3074 no’lu toplant\u0131 salonunda yap\u0131lacak “sözlü s\u0131nava” ve yine ayn\u0131 yerde 12:30’da yap\u0131lacak olan “yaz\u0131l\u0131 s\u0131nava” davet edilmektedirler. <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

S\u0131ra No<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

ADI ve SOYADI<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

PUANLAR VE A\u011eIRLIKLARI<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

TOPLAM<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

YABANCI D\u0130L (%40)<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

ALES (%60)<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

NOTU<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

NOTU<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

1<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A. B\u0130LAL ÖZCAN<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

92,50<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

82,60<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

86,56<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

2<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

GAMZE ÇAKIR<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

93,75<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

78,96<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

84,88<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

3<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

HAYR\u0130 YILDIZ<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

77,50<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

88,52<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

84,11<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

4<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

RÜMEYSA YALINDA\u011e<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

77,50<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

85,69<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

82,41<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

5<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

E. D\u0130CLE TUR\u015eUCULAR<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

88,75<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

76,65<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

81,49<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

6<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

U. RAMAZAN U\u011eURLU<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

83,75<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

78,12<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

80,37<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

7<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

BETÜL SÖZEN<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

83,75<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

77,64<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

80,08<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

8<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

ASLIHAN KARACA<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

73,75<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

84,17<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

80,00<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

9<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A. RA\u015e\u0130T YEREBASMAZ<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

81,25<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

78,14<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

79,38<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

10<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

TAL\u0130P A\u011eDA\u015eAN<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

78,75<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

77,58<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

78,05<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

11<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

H. HÜSEY\u0130N I\u015eIK<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

71,25<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

81,66<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

77,50<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

12<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

EGEMEN SARP<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

73,75<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

78,42<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

76,55<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

13<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

GONCA GÖRMEZ<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

71,25<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

79,48<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

76,19<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

14<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

OZAN TEK\u0130N<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

70,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

73,32<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

71,99<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

15<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

TUGAY ÜSTÜN<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

71,25<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

70,97<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

71,08<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-02-20 11:03:16 [end] => 2019-03-20 11:03:16 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-02-20 08:00:52 [updated_at] => 2019-02-20 08:54:23 [short_desc_tr] => Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => makine-muhendisligi-bolumu-arastirma-gorevlisi-alimi-on-degerlendirme-sonuclari-1550649652 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 10 [name_tr] => Makine Mühendisliği [name_en] => Mechanical Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => me [slug_en] => me [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/1519399502-makine_muh_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":174506,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/1519399502-makine_muh_bolum.jpg"},"caption":"1519399502-makine_muh_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/1519399502-makine_muh_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/4.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1374779,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/4.jpg"},"caption":"4.jpg","width":"1366px","height":"907px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/4.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:43:33 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 37 [rgt] => 38 [depth] => 2 [color] => [url] => me [home_page_id] => 289 [atacs_id] => 5187 [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 56 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 10 [name_tr] => Makine Mühendisliği [name_en] => Mechanical Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => me [slug_en] => me [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[],"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/1519399502-makine_muh_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":174506,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/1519399502-makine_muh_bolum.jpg"},"caption":"1519399502-makine_muh_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/1519399502-makine_muh_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/4.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":1374779,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/4.jpg"},"caption":"4.jpg","width":"1366px","height":"907px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/makine-muhendisligi\/4.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:43:33 [updated_at] => 2018-08-29 12:24:05 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 37 [rgt] => 38 [depth] => 2 [color] => [url] => me [home_page_id] => 289 [atacs_id] => 5187 [parent] => 0 [master_id] => [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 56 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1