Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Ve Son Değerlendirme Sonuçları - 28 02 2019

Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Ve Son Değerlendirme Sonuçları

 

“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 25.02.2019 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir:

 

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda on beş (15) aday davet edilmiş olup bu adaylardan yedisi (7) sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, daha önceden hazırlanmış olan yazılı sınav sorularını yapmaları için 90 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir. Doç. Dr. Özgür Aslan raportör olarak görevlendirilmiş.

 

Yazılı sınav sonrasında ALES (% 30), Lisans mezuniyet notu (% 30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirilme yapılmıştır. Değerlendirme puanı olan 65 (altmış beş) puan kriterini sağlayan Gamze Çakır asil aday olarak belirlenmiştir. Sınava giren diğer adayların yazılı sınav notu 60’ın altında kaldığından, ikinci asil aday ve yedek aday listesi verilememiştir.

 

Başarılı adayın değerlendirme puanı aşağıda verilmiştir:

 

 

İsim

GİRİŞ SINAVI

ALES

YDS

CGPA

Toplam

Karar

30%

30%

10%

30%

100%

1

GAMZE ÇAKIR

71

78,96

93,75

53,5

70,41

Başarılı Asil

2

GONCA GÖRMEZ

15

79,48

71,25

79

 

 

3

A. RAŞİT YEREBASMAZ

2

78,14

81,25

87,75

 

 

4

A. BİLAL ÖZCAN

6

82,6

92,5

74,5

 

 

5

BETÜL SÖZEN

3

77,64

83,75

84,25

 

 

6

U. RAMAZAN UĞURLU

0

78,12

83,75

80,75

 

 

7

OZAN TEKİN

1

73,32

70

80