Atılım Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alım Komisyonu Son Değerlendirme
23.01.2020

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

23.01.2020

 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 20.01.2020 tarihinde Yazılı Giriş Sınavı gerçekleştirilmiştir.

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda sekiz (8) aday davet edilmiş olup bu adaylardan dördü (4) yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapmaları için 120 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

Yazılı sınav sonrasında yabancı dil notu (% 10), ALES (% 30), lisans mezuniyet notu (% 30) ve yazılı sınav notu (% 30) dikkate alınarak son değerlendirme yapılmıştır. Bu sonuçlara göre; değerlendirme puanı olan 65 (altmış beş) puan kriterini sağlayan Barkın Şenel asil aday olarak belirlenmiştir. Sınava giren diğer adayların yazılı sınav notu 60’ın altında kaldığından, ikinci asil aday ve yedek aday listesi verilememiştir.

 

 

İsim

GİRİŞ SINAVI

ALES

Yabancı Dil (İngilizce)

CGPA

Toplam

Karar

30%

30%

10%

30%

100%

1

Barkın Şenel

88

80,44

86,25

69,43

79,986

Başarılı Asil

2

Hakan Doğan

41

92,9

98,75

65,70

 

Başarısız

3

Mehmet Furkan Özbey

12

87,43

81,25

62,9

 

Başarısız

4

Elif Sena Gür

1

75,36

72,5

75,73

 

Başarısız