Araştırma Görevlisi Alım İlanı (05/06/2017)
05.06.2017

Üniversite Adı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Duyuru Başlama Tarihi

05/06/2017

 

Fakülte Adı

Mühendislik Fakültesi

Son Başvuru Tarihi

20/06/2017

 

Bölüm Adı

Mekatronik Mühendisliği

Ön Değerlendirme Tarihi

21/06/2017

 

Anabilim Dalı

 

Giriş Sınav Tarihi

22/06/2017

 

Kadro Tipi

Araştırma Görevlisi

Sonuç Açıklama Tarihi

23/06/2017

 

Kadro Sayısı

1

Kadro Derecesi

1

 

 

 

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümüne Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazete) yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.


Atılım Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği  Bölümü

Başvuru Koşulları

  1. Mekatronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
  2. ALES’den, mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak,
  3. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli Özgeçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil (KPDS veya ÜDS) sınav sonuç belgesi
5. Diploma Fotokopileri ile onaylı lisans Transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

Not: Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerinin gönderilmesi yeterli olup sınava çağrılan adaylardan bunların asıllarını ibraz etmeleri istenecektir.

 

 

 

Başvuru Şekli:

Başvurular tüm belgeler tamamlanarak şahsen, posta veya elektronik posta yolu ile  20/06/2017  17:00' ye kadar yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Başvuru Adresi:

Atılım Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü

Kızılcaşar Mah. İncek Kampüsü Gölbaşı / İncek /ANKARA

Adaylar özgeçmişlerini şahsen veya e-posta (ayse.sungur@atilim.edu.tr) yoluyla ileterek başvurularını yapabilirler.

Tel: 0 312 586 83 15 (Sekreterlik)