MECE 407 Dersini Alacak Öğrencilerimiz İçin Önemli Duyuru (13.09.2017)
13.09.2017

MECE 407 dersine kayıt olan/olacak tüm öğrencilerin 15 Eylül 2017 Cuma günü 12:30’da 1017 numaralı sınıfta yapılacak olan ilk derse katılmaları zorunludur. Proje konularının ve ders ile ilgili bilgilerin verileceği ilk derse geçerli bir mazereti olmadığı halde katılmayan öğrenciler, yapılacak bilgilendirmelerin gereğinden sorumlu olacaklardır.