Dr.Öğretim Görevlisi Kadrosunda Görevlendirilme İlanı için Ön Değerlendirme Sonucu - 18 08 2017