Araştırma Görevlisi Kadrosunda Görevlendirilme İlanı için Ön Değerlendirme Sonucu - 21 09 2017