MFGE 401 Bitirme Projesi I dersini alma koşulları
05.08.2019

MFGE 401 Bitirme Projesi I dersini alma koşulları şu şekildedir:

 1. Birinci ve ikinci sınıftan Türkçe ve İngilizce dersleri dışında hiçbir dersi kalmamış olmak.
 2. İmalat Mühendisliği müfredatında bulunan derslerden
  • MATH 380     Mühendisler için Sayısal Yöntemler
  • MFGE 303      Metal Şekillendirme
  • MFGE 307      Talaşlı İmalat
  • MFGE 316      Döküm ve Toz Metalurjisi
  • MECE 303      Makine Teorisi
  • ME 316           Makine Elemanları
  • MFGE 312      İstatistiksel Analiz ve Enstrümantasyon

derslerinden en az dördünden geçer not almış olmak.

Yukarıdaki koşulları sağlamayan öğrencilerin mezuniyet durumunda olmaları durumunda, bu koşullar dikkate alınmayarak dersler verilebilir. Bir öğrencinin mezuniyet durumunda kabul edilebilmesi için:

 1. Genel not ortalamasının 2.00’ın üzerinde olması
 2. Kredisiz dersler (stajlar) de dahil olmak üzere mezuniyet için en fazla 18 dersi kalmış olması gerekmektedir.

MFGE 402 Bitirme Projesi II dersini alabilmek için MFGE 401 dersini almış ve başarı ile tamamlamış olmak gereklidir.