MMR 399 Şantiye Stajı Staj Dosyası Teslimi Hakkında Duyuru
27.10.2022

MMR 399 Şantiye Stajı staj dosyalarının tamamlanması için son gün 15 Kasım 2022 saat 17.00 olup, bu tarihten sonra “Staj Yönergesi”ne ve bu yönerge çerçevesinde hazırlanmış olan “Mimarlık Bölümü Staj İlkeleri”’ne ve “Staj Dosyası Hazırlama Kılavuzu”’na göre hazırlanması gereken herhangi bir dosya veya belgesinde  (C2,C3, elektronik C2, elektronik C3, kaşe, imza vb.) eksiklik olan öğrencilerin stajları kabul edilmeyecektir.