MMR 399 Staj Duyuruları Hakkında duyuru
30.12.2022

 

C2 STAJ DOSYASI

     

Numara

Dosya formatı

Günlük iş tarifleri

Değerlendirme sonuç

Öğrencinin şantiyede fotoğrafı

17212410019

   

yok

 

18212410086

format dışı

yetersiz

yetersiz

 

20212410002

 

yetersiz

yetersiz

 

19212410018

   

yok

yok

20212410029

     

yok

19212410022

format dışı

 

yok

yok

20212410030

 

yetersiz

 

yok

20212410017

     

yok

 

MMR 399 STAJ DOSYALARI HAKKINDA DUYURU                                                                              

2022 Yaz dönemi mimarlık bölümü MMR 399 Şantiye Stajı dosyaları incelenmiş; listedeki öğrencilerin belirtilen düzeltmeleri yapmasına karar verilmiştir.                                                                                           

Tüm düzeltmeler dosya üzerinde işlendikten sonra EN GEÇ 4 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 13.30a kadar hem dosyanın PDF kopyası e-posta ile (mmr399@atilim.edu.tr) adresine gönderilecek; hem de basılı kopyası (imzasız) staj koordinatörlüğüne imza karşılığında iletilecektir.                                             

Düzeltmelerin zamanında teslim edilmemesi durumunda geçer notla değerlendirilmesi mümkün değildir.                                                                                         

*Format dışı dosyalar ilan edilen formata göre düzenlenmelidir.                                                                             

* Günlük iş tarifleri her gün için en az 20 cümle ile yapılan imalatların tarifinden oluşmalıdır. "Bugün şantiyeye gidildi. vb." ifadelere yer verilmemelidir.                                                                                          

* Değerlendirme sonuç kısmı süreci ve stajın öğrenciye katkısını özetleyen uygun ifade ile en az bir sayfa olmak üzere yazılmalıdır.                                                                                     

* Öğrenci, yapılan imalatlar sırasında şantiye alanında bulunduğunu kanıtlayana yeterli sayıda fotoğrafı dosyasının ilgili sayfalarına eklemelidir.                                                                              

* Öğrenci her iş günü için yapılan tüm imalatları fotoğraflarla belgelemeli, dosyanın her sayfasına yeterli sayıda ilgili fotoğraf, eskiz, not vb. eklemelidir.