2023 Yaz Döneminde MMR 399 Stajı Yapacakların Dikkatine
05.05.2023

MMR 399 Stajı için teslim edilen belgeler kontrol edilmiş, eksiklikler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  1. B1 Önkoşulları Beyan Formu (öğrencinin ıslak imzası ile // mavi ya da lacivert tükenmez kalemle atılmış imza)
  2. B2 Staj Yeri Başvuru Dilekçesi (öğrencinin ıslak imzası ile // mavi ya da lacivert tükenmez kalemle atılmış imza)
  3. B3 Staj Yeri Kabul Formu (staj yeri yetkilisinin ıslak imzası ve mümkünse kaşe ile)
  4. B4 Stajyer Öğrenci Bilgi Formu (haftalık çalışılan gün sayısı net olarak belirtilmeli, 5 gün mü 6 gün mü?)
  5. B5 Süreç Önbilgilendirme Formu (staj süreci ile ilgili bilgiler şantiyenin anlık durumunu gösteren birkaç fotoğraf ile detaylandırılmalı //  öğrencinin ıslak imzası ile)
  6. B6 Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  7. B7 Vesikalık fotoğraf
  8. B8 MMR 299 Topografya Stajını tamamlama bilgisi (ATACS ekran görüntüsü)
  9. B9 Örnek Bilgi Satırı (excel formatında, mail ile gönderilecek)

 

Kontrolü tamamlanmış belgeler, yukarıda belirtilen eksiklerin tamamlanması için 5 Mayıs 2023 Cuma günü Mimarlık Bölüm Sekreterliği'nden geri alınabilir. Eksiklerin tamamlanarak tekrar teslim edilme tarihi 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü olarak belirlenmiştir. (Ar. Gör. Melike Atıcı'ya teslim edilecek)

Teslim edilen tüm belgelerin (B9 hariç) renkli olarak taranması ve tek bir PDF dosyası olarak mmr399@atilim.edu.tr adresine en geç 9 Mayıs 2023 Salı günü gönderilmesi beklenmektedir. (B9, aynı maile, excel formatında eklenerek gönderilmelidir) 

PDF dosyası, "MMR 399_2021_AD SOYAD_DOSYA ADI" şeklinde isimlendirilmelidir. Örnek: MMR 399_2021_ALİ UZUN_STAJ YERİ KABUL FORMU

 

Kontrol edilmiş belgelerin eksikliklerini ve teslim etmeyenlerin isimlerini belirten tablo aşağıdaki gibidir: