2022 Yaz Dönemi Topografya Stajı Zemin kat Z1019 dersliğinde yapılacaktır. Devamsızlık ve ders işleyişi ile ilgili tüm bilgiler ilk ders ders yürütücüsü tarafından iletilecektir.