Yüksek Onur/ Onur Öğrencilerimizin Belgeleri
07.02.2024

Yüksek Onur/ Onur Belgesi almaya hak kazanan öğrencilerimiz belgelerini Mimarlık Bölüm Sekreterliğinden teslim alabilirler.