Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Kadrosu Sınav Sonucu
16.02.2024

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık  Bölümü 

Dr. Öğretim Görevlisi Kadrosu

Sınav Sonucu

Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü için ilan edilen bir (1) adet Dr. Öğretim Görevlisi kadrosuna 2 (iki) aday başvurmuştur. 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 10. Maddesi gereğince başvuran adaylar arasında yapılan ön değerlendirme sonucunda 2 (iki) aday bilim sınavına davet edilmiştir. Bilim sınavı yazılı ve mülakat şeklinde yapılmıştır. 

Bilim sınavı sonucunda genel değerlendirme yapılmış ve son değerlendirme tutanağında yer alan N*r E**f Y********ş asıl aday olarak belirlenmiştir.

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

 

 

YABANCI DİL

10%

ALES

30%

MEZUNİYET

30%

GİRİŞ SINAVI

30%

TOPLAM

AÇIKLAMA

Sıra No

Adı Soyadı

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

 

1

N*r E**f Y********ş

90,00000

9,00

70,00000

21,00

65,04

19,51

75

22,50

72,01

Başarılı

2

D****a G****n P*ç

81,25000

8,13

70,00000

21,00

73,16

21,95

Sınava Katılmadı