Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2014 Mimarlık Haftası Etkinlikleri
14.10.2014

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ MİMARLIK ŞENLİĞİ- EKİM 2014 (http://www.mimarlarodasiankara.org/index.php?Did=6067)

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 2002 yılından itibaren her yıl, Ekim ayının ilk pazartesi günü, Dünya Mimarlık Günü’nü de içine alan tarihlerde mimarlığın toplumla buluşması hedefiyle Mimarlık Haftası düzenlemektedir. Mimarlık Haftası’nın bu yılki teması Ulusal Mimarlar Birliği’nin duyurduğu ‘Sağlıklı Kentler, Mutlu Kentler’ temasından uyarlanarak “Demokrasi, Barış ve Özgürlük Gelinceye Dek Ne Mutlu Kent Ne de Sağlıklı Kent” olarak belirlenmiştir.

Mimarlık Haftası etkinlikleri boyunca mimarlığın “insan” için olduğu vurgusunu yapmak temel hedefimizdir. Ortadoğu kentlerinde devam eden savaşlar ve özellikle son günlerde ülkemizde meydana gelen ve temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı, demokratik bir hak olan direnmeye karşı orantısız şiddetin uygulandığı olaylar ile büyük bir insanlık suçu işlenmektedir. Bu süreçler son bulmadan ne mutlu kentlerden ne de sağlıklı kentlerden söz edilebilir. Mimarlar olarak yapacağımz şey kentlerimizi ve insanları mutsuzluğa iten, sağlıksız hale getiren tüm bu süreçleri ve uygulamaları gündemimize almak, tartışmak ve alternatifler üretmektir. Bunun da yolu mücadeleye devam etmekten geçmektedir.

Mimarlık Haftası kapsamında düzenlenecek söyleşi, forum, film gösterimi, gezi ve atölye çalışması gibi etkinliklerle hem Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin mücadele akslarında yer alan konuları tartışmak hem de gerek kentlerimizi, gerekse insanlığı tehdit eden savaş süreçlerine inat, barış diyecek bir programı yürütmek için tüm mimarları, mimarlık öğrencilerini ve Ankaralıları Mimarlık Haftası’nda Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesini büyütmeye ve beraber olmaya davet ediyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi 43.Dönem Yönetim Kurulu